Etusivu > Foretagarna > Detta Ar Foretagarna I Finland

Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Historia

Företagarrörelsens historia är är en viktig del av finländsk näringsfrihet, som tryggades med en förordning 1879. En finsk medborgare fick utöva nästan alla näringar, som ”han ansåg goda”. Rötterna i företagarnas organisering ligger i 1800-talets hantverksföretagsamhet, mästare och gesällverksamhet samt i 1930-talets handelsmän, som samlade sina krafter och grundade egen förening. Näringsfriheten skapar en grund för företagande även i dagens Finland.

I sin moderna form har Företagarna i Finland fungerat sedan 1996, då företagarna koncentrerade sina krafter i en förening. Samtidigt upphörde de tidigare föreningarna, Småindustrins Centralförbund PTK som verkat sedan 1898 och Finska Företagarnas Centralförbund SYKL som verkat sedan 1933.