Etusivu > Foretagarna

Etsi

Emergency banner

Utlåtanden

Företagarna i Finland ger utlåtanden  angående företagande, i huvudsak om förslag till regeringens propositioner eller motsvarande som bereds i ministerier samt om lagförslag som behandlas i riksdagen.