Etusivu > Foretagens Abc > Arbetsgivarinfo > Anstallande Av Arbetstagare

Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Rekrytering

Anställande av den första utomstående arbetstagaren

En väsentlig fråga i företagandet är om man skall fungera ensam eller om man skall gå in för företagande med målsättningen att bli arbetsgivare och förstora företaget. Läs Uranus Konsultering Ab:s text om rekrytering av den första utomstående arbetstagaren. 

Arbetsplatsannonsering

Utgångspunkten är att arbetsgivare skall meddela arbetskraftsmyndigheterna om lediga arbetsplatser. Läs mer om denna anmälningsskyldighet. 

Manuskriptet för en arbetsplatsintervju

Hurudan är manuskriptet för en arbetsplatsintervju? Uranus Konsultering Ab erbjuder medlemmarna av Företagarna i Finland råd angående förberedelsen inför arbetsplatsintervjuer.  

Utredande av sökandens uppgifter och bakgrund

Information för medlemmar om utredande av sökandens personuppgifter, kredituppgifter och brottsbakgrund. 

Tester för arbetssökanden

Information för medlemmar om lämplighetstest, intyg över narkotikatest och hälsogranskningen. 

Jämställdhet och likabehandling vid anställningssituationen 

Arbetsgivaren har i huvudsak rätt att välja att anställa den person som arbetsgivaren anser mest lämplig för uppgiften, och som uppfyller de uppsatta kraven. Arbetsgivaren skall dock vid rekryteringen också beakta lagstiftningen om likabehandling och jämställdhet.