Etusivu > Foretagens Abc > Arbetsgivarinfo > Anstallande Av Arbetstagare > Rekrytering

Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Anställande av den första utomstående arbetstagaren

Texten har uppgjorts av Uranus Konsultering Ab

En väsentlig fråga i företagandet är om man skall fungera ensam eller om man skall gå in för företagande med målsättningen att bli arbetsgivare och förstora företaget. Vanligen startar företag så att endast företagaren är med i verksamheten. Dessutom brukar det i inledningsskedet finnas med några betrodda kompisar eller familjemedlemmar som ”i talkoanda” är med och stöder grundarbetet, och som är med i idéarbetet. Om den inledda verksamheten baseras på en ide som klart verkar ha mer efterfrågan än vad företagaren först trodde, är det skäl att snabbt överväga tillväxt.
 
Övervägningen kan baseras på följande utgångspunkter:

Idén är så bra att det kommer att kopieras i sinom tid. Försvinner man från marknaden om någon större spelare träder in? Kan man fungera framgångsrikt ensam fastän konkurrenssituationen skulle bli väsentligt tuffare?
Borde jag genast söka en kompanjon som kommer med så att vi tillsammans skulle säkerställa tillväxten? Hurudan borde denna kompanjon vara? Är det bättre att ge honom ansvaret för utvecklandet av företaget så att jag endast sysslar med det som jag kan bäst och som jag vill göra? Tillväxten förändrar företagarens roll obevekligt.

Övervägningen kan leda till fäljande resultat:Vad är det sannolika resultatet? Burn-out förr eller senare.   

Om du gör enbart själv, växer du inte och kan inte utnyttja marknadsutsikterna. Om det kommer fler konkurrenter och konkurrensen hårdnar kan du enbart öka dina chanser genom en förlängning av arbetsdagen.

Om du vill sikta mot tillväxt och hårdnadnde konkurrens, tänk på följande:

Vad är jag bäst på? Hur kan jag säkerställa att jag får gjort just det arbete som jag kan? Vad är det mest stressande och frustrerande som jag nför tillfället måste göra? Vem kunde göra det, t.o.m. entusiastiskt? Vem skulle jag kunna anförtro det? 

Många småföretagare sköter t.ex. bokföringen själv, vilket kan vara ett både tidskrävande och motbjudande. Dessutom kan fel i bokföringen kräva mycket då det skall korrigeras senare. I en dylik situation kan det vara skäl att anförtro bokföringen åt en professionell bokförare. Det kostar förvånansvärt lite och kan bespara från många problem senare. Det är också mycket lättare att idka företagande med gott mod om man vet att det inte kommer överraskningar i samband med skatteinspektioner.

Om du igen är fadern till idén, och bra på det tekniska, men vet att kundservice och försäljning inte är dina starka sidor, överväg att anställa en försäljare. Att finna en god försäljare kan föra företaget mycket snabbt framåt. Glöm inte alltså bort en viktig regel för företagande: utan försäljning finns ingenting!

Inspirerade och motiverade arbetstagare utvecklar i bästa fall företagets idé och för företaget aktivt framåt. Utan kontakt med kunder och utan gemensamt arbete utvecklas företaget sällan. Ju fler kunder du kontaktar, desto mer får du utvecklingsinitiativ. Ju fler inspirerade personer du har kring ditt företag desto mer skapas idéer som för ditt företag vidare. Var inte för försiktig då du söker personal utan sök risker. Det lönar sig troligtvis otroligt snabbt.,

Om du väljher att börja växa, får du här några idéer:


Besluta först till vilket arbete den första utmostående lönar sig att anställa, och en hurudan person som skulle lämpa dig bäst. Glöm inte att rekrytering av en heltidsanställd kostar ganska mycket årligen, och överväg om nyrekryteringen säkert inbringar den summan och lite mer. 

Om du är säker på att så är fallet, skall du söka rätt person och undvika felrekrytering.

Om du inte är säker på behovet av behovet av en heltidsanställd, kan du också överväga en deltidsanställd.

Hur får jag lätt en deltidsanställd eller en tillfällig arbetstagare?

Studerande jobbar ofta numera vid sidan av studierna. Finns det nära några lämpliga läroanstalter där du kunde finna en lämplig, motiverad studerande inom din bransch för deltidsarbete? En arbetsplatsannons på anmälningstavlan i läroanstalten kostar inget, och uppgörs vanligen av kontorspersonalen på läroanstalten, eftersom de ju har intresse av att deras studerande får jobb. 

 
Du kanske har någon i din bekantskapskrets som du känner väl varvid risken för misslyckande är minimal. En annons i företagets fönster eller vid kassan fungerar också ofta förvånansvärt bra. Gör dock en snygg arbetsplatsannons.

En grad mer seriös och dyr lösning

Arbetskraftsuthyrningsföretagen är professionella på rekrytering och kan söka lämpliga arbetstagare. Om du inte är nöjd kan arbetstagaren smidigt och lätt bytas ut. Dessa företag är ypperliga om du saknar förmågan att intervjua människor och veta vem som är lämplig. Detta sätt har också den fördelen att uthyrningsföretagen för processen mycket långt och det enda du måste göra är att välja arbetstagaren ur ett färdigt ”prima” urval. På detta sätt får du arbetstagaren mycket snabbt. I många andra rekryteringsformer måste du vänta t.o.m. länge innan arbetstagaren kan inleda sitt arbete. Snabbt tänkt kan denna metod te sig dyr, men med beaktande av rekryteringens fördelar och undvikandet av misslyckanden är detta sätt ypperligt.   
Arbets- och näringsbyrån är en förmånlig rekryteringskälla. Du kan kontakta en arbetskraftsrådgivare, berätta om dina behov och be henne att skicka några lämpliga arbetssökande. På detta sätt vinner du tid och får troligtvis en person som är intresserad av möjligheten att arbeta inom ditt företag.
 
En mer krävande nivå i rekrytering är följande:

Sätt in en annons i lokaltidningen eller på internet, där du söker en arbetstagare, Tidningsannonsens storlek begränsas ofta av spaltmillimetrarnas pris, och således kan man i tidningsannonser berätta bara ytligt om arbetsuppgiften.  

På internet får man med samma kostnad vanligen en större annons, där man kan beskriva det erbjudna arbetet, önskade egenskaper hos arbetstagaren och arbetsplatsen närmare. På så sätt får den arbetssökande en noggrannare och mer realistiskt bild av arbetsplatsen. Om ditt företag har hemsidor kan du länka annonsen till dem, varvid den sökande får deltajerade uppgifter om ditt företag och dess tjänster och produkter.   

Bekanta dig med arbetsgivartjänsterna från Uranus här