Etusivu > Foretagens Abc > Arbetsgivarinfo > Anstallande Av Arbetstagare > Rekrytering

Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Arbetsplatsannonsering

Utgångspunkten är att arbetsgivare skall meddela arbetskraftsmyndigheterna om lediga arbetsplatser. Läs mer om denna anmälningsskyldighet. Det har dock inte stadgats straff för brott mot anmälningsskyldigheten, och anmälningsskyldigheten begränsar inte arbetsgivarens rätt att meddela om en ledig arbetsplats på andra sätt, t.ex. genom tidningsannons.

Anmälnigsskyldigheten gäller inte följande arbetsplatser:
  • en arbetsplats, som man ämnar besätta med redan anställd arbetstagare
  • en arbetsplats, som arbetsgivaren har beslutat kalla någon till eller om arbetsgivaren har meddelat någon om sin vilja att anställa honom  
  • en arbetsplats, där den rekryterade kommer att arbeta inom företagsledningen eller i ledningsuppgifter för företaget eller avdelningen eller motsvarande uppgifter
  • en arbetsplats, där ett bemanningsföretag eller en privat person ingår avtal om anställningsförhållande med arbetstagaren och som gäller arbetsuförarens arbete. En tilläggsförutsättning är att arbetsavtalet uppgörs enbart för arbetets räckvidd.   
- Uppdaterat 3.9.2008