Etusivu > Foretagens Abc > Arbetsgivarinfo > Anstallande Av Arbetstagare

Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Stöd för anställande av arbetstagare

Merparten av alla fungerande företag är företag som sysselsätter enbart ägaren. Det finns nästan 140 000 ensamföretagare av alla 230 000 företag. Ensamföretagarens ställning är på många sätt annorlunda än företagarens ställning i ett företag som har fler sysselsatta. Han arbetar utan hjälp, och om han t.ex. insjuknar så stannar företagets verksamhet.

På denna sidan finner du mer information om stöd för rekrytering av arbetstagare. Möjliga stöd är bl.a.

Understöd för egenföretagares första anställdas löneutgifter

Fr.o.m. juni 2007 har ensamföretagare haft möjlighet att få stöd för lönekostnaderna för den första arbetstagares lön på vissa områden. Detta experiment har sedermera utvidgats. Från början av detta år (2009) är experimentet i kraft till slutet av år 2011.

Låglönestöd

Man kan få låglönestöd för anställandet av en minst 54-årig arbetstagare, då lönen är 900—2000 euro per månad och då arbetstagaren arbetar minst 140 timmar per månad. I praktiken räknas stödet då man betalar arbetsgivaravgifter till beskattaren.  

Lönesubvention

Arbets- och näringsbyrån kan bevilja arbetsgivaren lönestöd för anställandet av en arbetslös persons, om han inte sysselsätts på den öppna marknaden eller placeras i utbildning.

Stöd för läroavtalsutbildning

Läroavtalsutbildning baseras på ett avtal mellan arbetsgivare och arbetstagare, i huvudsak på arbetsplatsen skeende yrkesmässig utbildning. Utbildningen försiggår i arbetsförhållande. Inlärningen stöd med teoretiska studier vid läroanstalt.