Etusivu > Foretagens Abc > Arbetsgivarinfo > Anstallande Av Arbetstagare > Låglönestöd

Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Stöd för läroavtalsutbildning

Läroavtalsutbildning baserar sig på arbetsgivarens och arbetstagarens avtal om yrkesmässig utbildning som främst sker på arbetsplatsen. Utbildningen sker i arbetsförhållande. Inlärningen stöds av teoretiska studier vid läroverk.

 

Genom läroavtalsutbildning kan man studera samma yrkes- eller högskolestudier och specialyrkesstudier som i vanlig läroverksbaserad utbildning. Studerande kan avlägga en del av examen eller få specialutbildning som är skräddarsydd för hans behov. Läroavtalsutbildning passar också för en som behöver yrkesmässig utbildning då arbetsuppgifterna utvidgas eller som har behov att utbilda sig till ett nytt yrke. För arbetsgivaren är läroavtalsutbildning ett gott sätt att rekrytera och fortbilda personalen.  

 

Läroavtalsutbildning är ofta aktuell då när:

 

. företaget behöver ny arbetskraft.

. det är svårt att finna arbetstagare med lämplig behörighet på arbetsmarknaden.

. detfinns behov att ombilda personalen till helt nya uppgifter.

. arbetstagarens uppgifter förutsätter specialiserad tilläggsutbildning inom branschen.

. företagaren behöver utbildning som förbättrar hans yrkesfärdigheter.

 

När företagaren är intresserad av att ingå ett avtal om läroavtalsutbildning med arbetstagaren eller för sig själv är det skäl att kontakta det egna områdets utbildningsanordnare. Dylika är läroavtalsbyråer, läroavtalscentraler och många läroverk. Man kan också få hjälp i sökandet efter en lämplig person för läroavtalsutbildning av den lokala arbetskraftsbyrån.

 

Stöd för läroavtalsutbildning – Finansiering för arbetsgivaren

Utbildningsersättning

Arbetsgivaren får utbildningsersättning för kostnader som hänförs till ledningen av arbetsplatsinlärningen.

 

. För läroavtal som leder till examen 1-250 euro/mån (t.o.m. 350 euro/mån)

. I fortbildning 0-200 euro/mån

 

Utbildningsersättningen betalas vanligen beroende på perioderna två eller tre gånger årligen eller som helhetsersättning för hela studietiden. Storleken på ersättningen beror på studielinje och priset på den teoretiska utbildningen.

 

Lönesubvention

 

Om personen man anställer för läroavtalsutbildning är arbetslös, kan arbetsgivaren också få lönesubvention av arbetskraftsmyndigheterna.

 

Lönesubventionen består av två delar, grunddel och tilläggsdel. Grunddelens minimistorlek är år 2009 25,63 euro/dag d.v.s. ca 550 euro/mån. Tilläggsdelen är högst 60 % av grunddelen. För en svårsysselsatt person kan tilläggsdelen vara högst 90 % av grunddelen.

 

Lönesubvention för läroavtalsutbildning kan betalas under hela läroavtalstiden. Kontrollera förutsättningarna för lönesubvention från din lokala arbetskraftsbyrå.

 

Studerandens lön och studiesociala förmåner

 

Studeranden får kollektivavtalsenlig lön under arbetsplatsinlärningen. Under den teoretiska utbildningen får studeranden studiesociala förmåner, om inte arbetsgivaren betalar lön för den tiden.

 

Studiesociala förmåner

 

.dagtraktamente 15 euro / studiedag

. familjebidrag 17 euro / studiedag

. ersättning för resekostnader, om längden av enkel resa från studerandens hem eller från läroavtalsutbildningsplatsen är över 10 kilometer. Reseersättning betalas också för en resa i hemlandet som räcker över en vecka, om den teoretiska studiehelheten räcker över en vecka

. logiersättning 8 euro / studiedag, om utbildningen ordnas utanför regionen för studerandens hem- eller läroavtalsplats och förutsätter övernattning.


Tilläggsinformation:

www.oppisopimus.net (på finska)

http://www.koulutusrahasto.fi/?2