Etusivu > Foretagens Abc > Arbetsgivarinfo > Anstallande Av Arbetstagare

Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Arbetsplatsinlärning

Numera ingår arbetsplatsinlärning i all yrkesutbildning från yrkesläroanstalter till högskolor. Enligt undervisningsministeriets uppskattning finns det på arbetsplatserna årligen ca 156 000 studerande på arbetsplatsinlärningsperioder. 45 000 av dessa utför arbetsplatsinlärning för yrkesmässig grundutbildning, 24 000 är arbetspraktikanter på yrkeshögskolenivån och 25 000 är i läroavtalsutbildning och ca 62 000 är på grundskolans arbetsplatsinlärningsperioden (PRAO). Detta innebär ca 6 % av finlands arbetskraft. Dessutom ordnar företagen möjligheten för praktik årligen för några tusen praktikanter på vetenskapshögskolenivån och för olika förberedande kurser för vuxna samt för studerande på förberedande utbildning för yrkesutbildningar.

De unga som studerar vid yrkesmässiga studiernas andra stadium, som räcker tre år, tillbringar ca hälften av tiden på arbetsplatsinlärningsperioder. Perioderna kallas för arbetsplatsinlärning, istället för den traditionella benämningen arbetspraktik. Fr.o.m. hösten 2006 har yrkesstudierna innehållit möjligheten för fristående yrkesprov. Syftet är att lyfta fram betydelsen av inlärning i arbetet. På arbetsplatsen lär man sig nya saker förutom att man tillämpar det man redan tidigare lärt sig i praktiken. Mest arbetsplatsinlärning finns inom läroavtalsutbildningen, där en stor del av inlärningen sker på arbetsplatsen. 

Enligt huvudregeln betalas inte lön för perioden för arbetsplatsinlärning, men studeranden får normala studiesociala förmåner som mat, inkvartering och reseersättningar. Läroanstalten och företaget uppgör ett skriftligt avtal om arbetsplatsinlärningsperioden. 

När studeranden kommer till arbetsplatsen, fastställer arbetsgivaren en arbetsplatshandledare för studeranden. Handledaren är ofta en erfaren professionell, som samarbetar med den övervakande läraren vid läroanstalten. Arbetsplatshandledaren gör studeranden bekant med arbetet och arbetskollektivet och leder och övervakar utförandet av arbetsuppgifterna. 

För tillfället pågår en utbildning av arbetsplatshandledare som stöds av Europeiska Sociala fonden. Utbildningen räcker några dagar och är vanligtvis avgiftsfri för företaget. Utbildningen ger goda färdigheter att utveckla arbetsplatsinlärningen. Man kan fråga om utbildningen av de lokala yrkesläroanstalterna, vuxenutbildningscentralerna eller läroavtalsbyrån. 

Arbetspraktik hör till yrkes- och högskolornas studier. Dess längd kan variera, men t.ex. yrkeshögskolornas arbetspraktik räcker minst ett halvt år. Arbetsplatserna kan ha olika praktikanter på kurser i arbetskraftsutbildning eller förberedande kurser för vuxenstuderande på yrkesmässiga examina. Arbetspraktiken kan vara avlönad eller oavlönad. I några kollektivavtal finns stadganden om lön för praktikanter. Ett avtal uppgörs om arbets- eller praktikanttiden. 

Bekantandet av arbetslivet (PRAO) är ämnat för grundskoleelever och gymnasiestuderande, Högstadiets PRAO räcker vanligen två veckor. I gymnasierna räcker bekantningsperioderna vanligen några dagar. Lön betalas inte, och läroanstalten svarar för de studiesociala förmånerna. Ett muntligt eller skriftligt avtal uppgörs, men avtalet är dock inget arbetsavtal.Grunder för och skyldigheterna vid arbetsplatsinlärning (*)
 
 
Studerandens ställning
Avtal
Ansvar för arbets-säkerheten
Förstahands-ansvar för skador
Försäkrings-skyldighet (arbetsolycksfall)
Arbetsplats-inlärning
vanligen oavlönat, men studiesociala förmåner, arbetsavtal endast om man skilt avtalat därom
skriftligt avtal mellan läroanstalten och företaget
hos företaget
hos företaget
hos läroanstalten
(oavlönad arbetsplatsin-lärning)

hos arbetsgivaren
(avlönad arbetsplatsin-lärning)
Arbetspraktik
avlönad eller oavlönad arbetspraktik
praktik- eller arbetsavtal
hos företaget
hos företaget
hos läroanstalten  (oavlönad praktik) hos arbetsgivaren (avlönad praktik)
Bekantande i arbetslivet (PRAO)
ej lön, läroanstalten svarar för de studiesociala förmånerna
skriftligt eller muntligt avtal (ej arbesavtal)
hos läroanstalten
(vid val av PRAO-plats)
hos företaget
hos läroanstalten (på högstadiet, inte vid gymnasiet)
Läroavtal
avlönat anställnings-förhållande
arbetsavtal för viss tid
hos arbetsgivaren
hos arbetsgivaren
hos arbetsgivaren
 

(*) Olycksfall på vägen till arbetsplatsinlärning-, arbetspraktik-, fristpående yrkesprov eller PRAO-period lyder under lagen 1318/2002.


Tilläggsinformation: