Etusivu > Foretagens Abc > Arbetsgivarinfo > Anstallande Av Arbetstagare > Arbetsplatsinlärning

Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Utländsk arbetstagare

Rätten att förvärvsarbeta i Finland bestäms enligt nationalitet.

 
EU/EET-länder:
 
  • Medborgare inom Europeiska unionen får arbeta i Finland utan arbetstagares uppehållstillstånd. Samma rätt gäller medborgare i Norge, Islands, Liechtensteins och Schweiz.
  • Medborgare i Tjeckien, Estland, Lettland, Litauen, Ungern, Polen, Slovenien och Slovakien och arbete i Finland: Övergångsperioden gick ut 30.4.2006, men information om arbete av dessa länders medborgare skall tillställas arbets- och näringsbyrån för registrering.
  • Medborgare inom EU och medborgare i Island, Liechtenstein, Norge och Schweiz skall registrera sin rätt till uppehåll, om vistelsen räcker över 3 månader. Registreringen sker hos den lokala polisen frånsett nordiska medborgare, vars registrering sker i magistraten enligt den nordiska flyttningsboken.
 
Länder utanför EES-området:
  • Det krävs uppehållstillstånd för medborgare av andra länders medborgare
 
En utlänning eller å hans vägnar arbetsgivaren skall utreda vilka tillstånd som behövs för arbete i Finland eller om det finns undantag från dessa. Dessa är:
  • arbetstagarens uppehållstillstånd;
  • näringsidkarens uppehållstillstånd;
  • övrigt uppehållstillstånd, eller
  • visum eller visumfrihet.
 
 
Uppdaterat 22.5.2009