Etusivu > Foretagens Abc > Arbetsgivarinfo > Arbetsgivaravgifter Och Forsakringar

Etsi

Arbetslöshetsförsäkringsavgift

Löntagarens arbetslöshetsförsäkringsavgift år 2019 är 1,50 procent av lönen.

Arbetsgivarens arbetslöshetsförsäkringsavgift är graderad enligt det lönebelopp som arbetsgivaren betalar så att den år 2019 är 0,5 procent av lönen på ett lönebelopp på upp till 2 086 500 euro och 2,05 procent av lönen på ett lönebelopp som överskrider 2 086 500 euro.

För löntagare som är delägare i företaget är arbetslöshetsförsäkringsavgiften år 2019 0,78 procent av lönen, och arbetsgivarens arbetslöshetsförsäkringsavgift som betalas för delägare i företaget är 0,5 procent av lönen.

Avgiften uppbärs inte av arbetstagare under 17 år eller över 65 år.

Ytterligare information om arbetslöshetsförsäkringsavgifter:

» Arbetslöshetsförsäkringsfonden (TVR)
 

Uppdaterad december 2018