Etusivu > Foretagens Abc > Arbetsgivarinfo > Arbetsgivaravgifter Och Forsakringar

Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Arbetslöshetsförsäkringsavgift

Löntagarens arbetslöshetsförsäkringsavgift år 2021 är 1,40 procent av lönen.

Arbetsgivarens arbetslöshetsförsäkringsavgift är graderad enligt det lönebelopp som arbetsgivaren betalar så att den år 2021 är 0,50 procent av lönen på ett lönebelopp upp till 2 169 000 euro och 1,90 procent av lönen på det lönebelopp som överskrider 2 169 000 euro.

För löntagare som är delägare i företaget är arbetslöshetsförsäkringsavgiften år 2021 0,65 procent av lönen, och arbetsgivarens arbetslöshetsförsäkringsavgift som betalas för delägare i företaget är 0,50 procent av lönen.

Avgiften uppbärs inte av arbetstagare under 17 år eller över 65 år.

Ytterligare information om arbetslöshetsförsäkringsavgifter:

» Arbetslöshetsförsäkringsfonden (TVR)
 

Uppdaterad december 2020