Etusivu > Foretagens Abc > Arbetsgivarinfo > Arbetsgivaravgifter Och Forsakringar

Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

ArPL pensionsförsäkring

Ett anställningsföhållande försäkras enligt ArPL om

  • arbetstagaren är 17−67 år. Försäkringsskyldigheten börjar från ingången av den månad efter att  arbetstagaren fyllt 17 år och slutar vid utgången av den månad då arbetstagaren fyller 68 år.
  • arbetstagarens inkomster är minst 61,37 euro i månaden (2021). Inkomsterna kan bestå av flera anställningsförhållanden hos samma arbetsgivare under samma månad. Lägre inkomster kan arbetsgivaren försäkra frivilligt.

ArPL-avgiftens storlek bestäms utifrån 2019 års lönebelopp enligt följande:

  • om lönebeloppet är under 2 125 500 euro är ArPL-avgiften 24,8 procent av lönerna
  • eventuella kundgottgörelser och rabatt på skötselkostnader sänker avgiften. Om arbetsgivarens lönebelopp har varit minst 2 125 500 euro år 2019, är försäkringsavgiften därtill beroende av invalidpensionsavgiften i enlighet med avgiftsklassen och nedsättningen av avgiftsförlustandelen.

Arbetstagarens andel av ArPL-avgiften är från ingången av nästa månad efter födelsedagen

  • 7,15 % (17—52 år)
  • 8,65 % (53—62 år)
  • 7,15 % (63—67 år)

Arbetsgivaren innehåller arbetstagarens andel från lönen och redovisar den till försäkringsbolaget i arbetstagarens ställe.

För skötseln av arbetspensionsskyddet meddelar arbetsgivaren arbetstagarnas inledda och avslutade anställningsförhållanden till försäkringsbolaget utan dröjsmål. Löneuppgifter från föregående år för fortgående anställningsförhållanden uppger arbetsgivaren årligen i en årsanmälan före utgången av januari.

Löneuppgifterna och pensionsförsäkringsavgifterna kan anmälas till försäkringsbolaget i en månads- eller årsanmälan. Ytterligare information om hur anmälan görs fås från det egna försäkringsbolaget.

Ytterligare information om arbetspensionsförsäkringar:Uppdaterad december 2020