Etusivu > Foretagens Abc > Arbetsgivarinfo > Arbetsgivaravgifter Och Forsakringar

Etsi

Grupplivförsäkring för arbetstagare

De arbetsgivare är skyldiga att teckna grupplivförsäkring för arbetstagare som arbetar inom en bransch i vilken det finns ett allmänt bindande kollektivavtal som innehåller en bestämmelse därom.

Olycksfallsförsäkringsbolaget fakturerar premien för grupplivförsäkringen för arbetstagare i samband med arbetsolycksfallspremien. Försäkringsavgiften varierar från försäkringsbolag till försäkringsbolag.

Mer information om grupplivförsäkringen för arbetstagare: