Etusivu > Foretagens Abc > Arbetsgivarinfo > Arbetsgivaravgifter Och Forsakringar

Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift

Arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift år 2021

Arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift betalas till Skatteförvaltningen tillsammans med andra skatter på eget initiativ. År 2021 är avgiften 1,53 % (om löntagaren är 16–67 år gammal).

Arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift ska betalas till Skatteförvaltningen senast den 12:e dagen i månaden efter lönebetalningsmånaden.

Uppgifter om löner och arbetsgivarprestationer som har betalats den 1 januari 2019 och senare anmäls till inkomstregistret. Tiden inom vilken anmälan om löneuppgifter ska lämnas i inkomstregistret är i regel betalningsdagen + 5 dagar. Arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift anmäls till inkomstregistret med arbetsgivarens separata anmälan. Om betalaren är en regelbunden arbetsgivare som har antecknats i skatteförvaltningens arbetsgivarregister, ska arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift anmälas månatligen senast den femte dagen i kalendermånaden efter lönebetalningsmånaden. En tillfällig arbetsgivare ska anmäla totalbeloppet på sjukförsäkringsavgiften med arbetsgivarens separata anmälan bara för de månader under vilka den betalar ut lön och kostnadsersättningar. Om den utsatta dagen för anmälan är en helgfri lördag eller helgdag, kan uppgifterna anmälas följande vardag. 

Betalningsprocenten tillämpas på löner som betalas ut 2021. När lönen intjänats påverkar inter. 

Uppdaterad december 2020