Etusivu > Foretagens Abc > Arbetsgivarinfo > Arbetsgivaravgifter Och Forsakringar

Etsi

Viktiga tal 2018

» Se även Företagets förfallodagar 2018

ARBETSPENSIONSPREMIER 

2018

2017

17–67-årig arbetstagare och 18–67-årig företagare

   

ArPL-premie  

(2018 används lönesumman för 2016)

% av löner

% av löner

 • under 2 059 500
 • Eventuella kundgottgörelser och rabatt på skötselkostnader sänker avgiften. Om arbetsgivarens lönebelopp har varit minst 2 059 500 euro år 2016, är försäkringsavgiften därtill beroende av invalidpensionsavgiften i enlighet med avgiftsklassen och nedsättningen av avgiftsförlustandelen.

25,3 %

 

25,1 %

 

Arbetstagarens andel

Arbetstagarens andel ingår i den totala avgiften. Arbetsgivaren innehåller försäkringspremien från arbetstagarens lön.
På grund av övergångsbestämmelsen uppbärs en 1,5 procentenheter högre avgift från 53-62 åringar mellan 2017 och 2025. Under samma period är deras pensionstillväxt 1,7 procent i stället för 1,5 procent.

 • arbetstagarens andel, 1752 år
 • arbetstagarens andel, 5362 år
 • arbetstagarens andel, 63-67 år

6,35 %

7,85 %

6,35 %
 

6,15 %
7,65 %

6,15 %

Tillfällig arbetsgivare

Inga permanent anställda och lönesumman under 8 346 €/6 mån.

25,3 %

25,1 %

ArPL-inkomstens nedre gräns

58,27 €/män

58,19 €/mån

 FöPL-premie

 • 1852 år
 • 5362 år* (en övergångsbestämmelse 2017–2025)
 • 63–67 år

*På grund av övergångsbestämmelsen uppbärs en 1,5 procentenheter högre avgift från 53-62 åringar mellan 2017 och 2025. Under samma period är deras pensionstillväxt 1,7 procent i stället för 1,5 procent.  FöPL-avgiften ändras från början av det följande året när en entreprenör når 53 eller 63 år.
 

24,10 %

25,60 %

24,10 %

24,10 %

25,60 %

24,10 %

Ny företagare

 • 1852 år
 • 5362 år* (en övergångsbestämmelse 2017–2025)
 • 63–67 år

18,80 %

19,70 %

18,80 %

 

18,798 %

19,968 %

18 798 %

* Betalningsprocenten för en företagare som fyllt 53 år träder i kraft från början av året efter att han eller hon fyllt 53 och fortsätter till slutet av det kalenderår under vilket företagaren fyller 63 år.

     

FöPL-arbetsinkomstens nedre gräns

7 656,26 €/år

7 645,25 €/år

     

FöPL-arbetsinkomstens övre gräns

 173 875 €/år

171 625€/år

Arbetslöshetsskydd: rätt till FPA:s grunddagpenning

 12 576 €/år

12 564 €/år

Företagaren kan ansluta sig till en arbetslöshetskassa

 12 576 €/år

12 564 €/år

 

LFöPL-premie

 • under 53 år
 • från början av året efter att företagaren fyllt 53
 • under 53 år
 • från början av året efter att företagaren fyllt 53

13,0140 %

13,8240 %

24,10 %

25,60 %

13,0140 %

13,8240 %

24,10 %

25,60 %

För arbetsinkomst som överstiger 26 821,42–42 148,29 €/år är premien.

*. Från 2017 omfattar den höjda premien personer i åldern 53–62.

 

 

 

En privat arbetsgivares socialskyddsavgift 

2018

2017

Socialskyddsavgiften (= arbetsgivarens sjukförsäkringspremie) betalas till Skatteförvaltningen tillsammans med andra skatter på eget initiativ. Arbetsgivarens socialskyddsavgift betalas inte för löner som betalats till personer som inte fyllt 16 år eller som fyllt 68 år.

 0,86 %

1,08 %

LÖNTAGARENS OCH FÖRETAGARENS SJUKFÖRSÄKRINGSPREMIE

Den försäkrades sjukförsäkringspremie

2018

2017

löntagarna % av lönen

 1,53 %*

1,58 %

företagarna % av lönen

1,70 %*

1,64 %

förmånstagarna (pension och förmån)

1,53 %

1,45 %

* Om löne- eller arbetsinkomsten är totalt minst 14 020 euro.

   

ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGSPREMIER

för 17–64-åringar

1,90 %

1,60 %

https://www.yrittajat.fi/sites/default/files/styles/wysiwyg/public/migrated_images/e.gif?itok=IlDgLVs3

Totalt

Totalt

arbets-

givarens
andel

arbets-

tagarens

andel

  

2018

2017

2018

2017

2018

2017

Till en lönesumma på 2 083 500 €

2,55 %

2,4 %

 0,65 %

0,80 %

 1,90 %

1,60 %

För den del som överstiger 2 083 500 €

4,5 %

4,9 %

2,60 %

3,30 %

 1,90 %

1,60 %

Av ArPL-försäkrad delägares lönesumma
Uppbärs inte av FöPL-försäkringsskyldiga

 1,57 %

1,5 %

0,65 %

0,80 %

 0,92%

0,70 %

ARBETSOLYCKSFALLSFÖRSÄKRINGSPREMIE

2018

2017

Obligatorisk när totalsumman av de löner som under kalenderåret betalats till de anställda är 1 200 euro (i genomsnitt).

 0,80 %

0,80 %

GRUPPLIVFÖRSÄKRINGSPREMIE

2018

2017

Olycksfallsförsäkringsbolaget uppbär i samband med olycksfallsförsäkringspremien. Premierna varierar enligt bolag (i genomsnitt).

 0,07 %

0,07 %

Se även: