Etusivu > Foretagens Abc > Arbetsgivarinfo

Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Arbetstid

Regleringen av arbetstiden är en del av arbetstagarnas arbetsskydd. Arbetstiderna regelras i arbetstidslagen, som är en generell lag om arbetstiden. Lagen tillämpas både på arbete inom den privata sektorn och den offentliga sektorn. Bestämmelser om arbetstiden finns också bl.a. i sjöarbetstidslagen, i lagen om vilotider i inhemska skepp, i Europeiska Unionens förordning om arbets- och vilotiderna inom vägtrafiken och i lagen om unga arbetstagare samt i lagen om anställningsförhållandet för hemarbetare.

Arbetstidslagstiftningen tillämpas på alla arbets- och tjänsteförhållanden om inte annat stadgats. Arbetstidslagen innehåller bestämmelser om bl.a. begreppet arbetstid, arbetstidens utjämningsperiod, vilotider, arbetsskiftsförteckning, mertidsarbete och övertid, arbetsgivarens skyldighet att hålla arbetstidsbokföring, taken för övertidstimmar, ersättningar för mertids-, övertids- och söndagsarbete samt om ersättningar för veckovila.

Mer information om arbetsitdslagen  (pdf)

Källa: Arbets- och näringsbyrån