Etusivu > Foretagens Abc > Arbetsgivarinfo > Arbetstid

Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Deltidigt anställningsförhållande

Bestämmelsen om ombildning av anställningsförhållande till anställningsförhållande på deltid finns i arbetsavtalslagens 7 kapitel 11 §. Bestämmelsen gäller en situation där arbetsgivaren ensidigt ombildar anställningsförhållandet till anställningsförhållande på deltid. En motsvarande förändring enligt avtal är det alltid skäl att göra skriftligt.

Att ombilda ett anställningsförhållande till anställningsförhållande på deltid på arbetstagarens initiativ eller enligt gemensamt avtal kräver inte en väntetid som motsvarar uppsägningstiden. En dylik förändring av ett anställningsvillkor är det skäl att göra skriftligt. Arbetsgivarens ensidigt genomförda ombildning av anställningsförhållande till anställningsförhållande på deltid kräver enligt arbetsavtalslagen att det till buds stående arbetet av ekonomiska orsaker eller produktionsorsaker eller orsaker i samband med omorganisering av arbetsgivarens verksamhet har minskat väsentligt och varaktigt, samt iakttagandet av uppsägningstiden, som beror på arbetsförhållandets längd.

Då man ombildar till anställningsförhållande på deltid fortsätter arbetsavtalet annars med samma villkor, men med kortare arbetstid. Det är alltså inte frågan om uppsägandet av ett arbetsavtal på heltid och ingåendet av ett nytt arbetsavtal på deltid. Bestämmelsen skall också tillämpas i en situation där en deltidsanställds arbetstid förkortas ännu mera.

Ombildandet till deltid är avsedd som en slutlig lösning. Om minskningen av arbetet troligen är temporärt är det skäl att använda permittering och övergå t.ex. till förkortad arbetsvecka eller förkortad daglig arbetstid. Då fortgår anställningsförhållandet i princip som heltid, exempelvis vad gäller intjänandet av semester.

En anställd vars anställningsförhållande har ombildats till deltid kan återgå till full arbetstid, om arbetsgivaren och arbetstagaren kommer överens om saken. En anställd som är temporärt permitterad genom förkortning av arbetstiden återgår till heltidsarbete då man meddelar om saken sju dagar i förväg.

Det är skäl att göra förändringar av arbetsavtalsvillkoren skriftligt.

Blanketter om övergång till deltidsarbete (pdf-filer)

Risto Tuominen
Juridisk ombudsman, Företagarna i Finland

Uppdaterad 19.5.2009