Etusivu > Foretagens Abc > Arbetsgivarinfo > Ersattningar Som Arbetsgivaren Betalar

Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Motions- och kulturförmån

Från början av 2009 stadgas att den motions- och kulturverksamhet, som arbetsgivaren erbjuder attanvändas på egna villkor, betraktas som skattefri personalförmån.

Skatteförvaltningen har i början av året kommit med en instruktion, som närmare definierar tillämpningen av

motions- och kultursedelns användning på egna villkor. På marknaden finns redan för arbetsgivarna Kreditlagets stimulanssedel samt Tyky-motionssedel, Supersedel – flere nya varianter kan ännu vara på kommande.

Användningen av motions- och kultursedeln på egna villkor har en del begränsningar. Förutsättningarna för skattefrihet upp till 400 euro är följande:

  • Arbetstagaren kan själv mellan ett flertal alternativ välja tidpunkten, platsen och sättet för fritidsaktiviteten
  • Förmånen härrör av arbetsgivaren, som har avtalat med producenten eller förmedlaren av fritidsaktivitetensamt stått för kostnaderna.

Penningtrafiken bör alltså alltid vara en sak mellan arbetsgivaren och den som står för tjänsten. Om arbetsgivaren ersätter kostnaderna direkt till arbetstagaren är det alltid fråga om förskottskatt underkastad lön.

  • Förmånen skall endast stå till arbetstagarens disposition, när den används skall arbetstagaren kunna identifieras. Förmånen kan vara en sedel eller något annat betalningssystem, som t.ex. mobiltjänst, huvudsaken är att användarens identitet kan kontrolleras. I praktiken är det skäl att inkludera kontrollskyldigheten i avtalet mellan arbetsgivaren ochden som bjuder ut tjänsten.
  • Det är förbjudet att ge pengar i retur, även om tjänstens pris skulle understiga betalningsmedlets värde. Proceduren motsvarar användningen av lunchsedeln.
  • Förmånen skall stå till hela personalens förfogande. Det kan förekomma skillnader mellan arbetsgivarensolika verksamhetsställen, eller förmånen kan t.ex. begränsas på basis av arbetstagarens anställningstid, men i övrigt skall förmånen stå till allas förfogande. Deltidsarbete kan inte vara en orsak att inte ha rätt till förmånen, däremot kan prövotid eller kort tidsbestämt arbete vara det. Förmånen kan även skattefritt erbjudas tidigare redan pensionerade arbetstagare.

Vad är motion?

Med motion avses ordinär aktiv motion, som gymnastik och besök i motionshall. Även olika slag av lagsport är ordinär aktiv motion. Aktiv motion är t.ex. inte babysim, solarium eller massage, då den huvudsakliga aktören i dessa fall inte är en arbetstagare.

Vad är kultur?

Skattefri kulturverksamhet på egna villkor är bl.a. besök på museum, teater, opera, bio, konserter samt konstutställningaroch vetenskapscentraler eller idrottsevenemang. Konserter är i regel skattefria, men då platsen är en restaurang, nattklubb eller dansbana gäller inte skattefriheten p.g.a. att evenemangets natur förändras. Kulturverksamhet på egna villkor är även att delta i kurser som berör film, litteratur, bild, formgivning, scen, byggande, musik, dans och cirkuskonst.

Som skattefri konstkurs betraktas deltagande t.ex. i kurser, som gäller nämnda konstarter och är av verkstadstyp medhandledd verksamhet utgående från den egna aktiviteten. Skattefria är däremot inte t ex språkundervisning och konstkurser, som kan användas i form av en del av examen eller leder till examen, inte heller konstkursernas materialanskaffning. Materialanskaffningarna ingår inte i den skattefria kulturverksamheten på egna villkor, därför faller t ex anskaffningar av böcker eller idrottsredskap utom ramen för den skattefria kulturverksamheten. Vilket även gäller för mat- eller dryckeskultur, kockkurser eller vinprovningar är inte denna typ av kulturverksamhet, såsom även besök på mässor, som är av kommersiell natur.

Övrig skattefri personalförmån

Den årliga 400 euros gränsen berör endast denna motions- och kulturverksamhet på egna villkor. Arbetsgivaren kan naturligtvis arrangera annan kollektiv form av rekreation, som inte berörs av eurogränsen. Förutsättningen för de övriga personalförmånernas skattefrihet är att de är ordinära, rimliga och står till helapersonalens förfogande. Ett sätt för arbetsgivaren att erbjuda sina arbetstagare t.ex. massage eller mässbiljetter skattefritt. Den övriga skattefria personalförmånen skiljer sig från ovan relaterade motions- och kulturverksamhet på egna villkor, genom att arbetsgivaren väljer förmånen – m.a.o. har arbetstagaren inte själv kunnat välja.

Bolagets delägare samt affärs- och yrkesidkare

Alla skattefria personalförmåner skall beviljas på basis av arbetsförhållandet. Då delägare i person- eller aktiebolag kan lyfta lön av bolaget han äger, kan delägaren anses stå i arbetsförhållande till sitt bolag och kan då även ta del av den skattefria motions- och kulturverksamheten på samma villkor som hans arbetstagare. Företagare med firmanamn kan däremot inte stå i arbetsförhållande till sig själva, därför gäller tyvärr inte denna lagändring ännu avdragsrätten för kostnader p.g.a. motions- och kulturverksamhet på egna villkor.

Mervärdesskatt

Skattefria personalförmåner är privat konsumtion och därför skall moms-skyldig arbetsgivare betala mervärdesskatt för den motions- och kulturverksamhet på egna villkor, som han erbjuder.