Etusivu > Foretagens Abc > Arbetsgivarinfo

Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Lönebetalning

Enligt arbetsavtalslagen skall lönen skall betalas den sista dagen av lönebetalningsperioden, om inte något annat avtalas. Om grunden för tidlön är en längre tid än en vecka skall lönen betalas en gång per månad, och timlön eller lön som bestäms för en kortare tid än en vecka minst två gånger per månad. När anställningsförhållandet upphör avslutas även lönebetalningsperioden. Således skall den s.k. slutlikviden betalas senast under sista arbetsdagen, om inte man har avtalat annorlunda.

Lönen bestäms oftast enligt ett allmänt bindande kollektivavtal  Om det saknas skall arbetstagaren betalas sedvanlig och skälig lön för det arbete han eller hon utfört. Lönen kan fastställas som månadslön eller timlön, men också som vinstandel vid akkord eller provision.