Etusivu > Foretagens Abc > Arbetsgivarinfo > Samarbetslagen

Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Guide om samarbetslagen

I små företag sker samarbetet mellan personalen och företagaren vanligen väl enligt undersökningar. Trots detta beslutade man att lagen om samarbete i företag skall börja tillämpas fr.o.m. 1.1.2008 på mindre företag än tidigare, sådana som sysselsätter mer än 20 personer. Lagen förnyades trots starkt motstånd från Företagarna i Finland.

Trots bakgrunden till förnyelsen av samarbetslagen är det skäl för Alla företagare som bör tillämpa samarbetslagen att läsa in sig på lagen och överväga vilka åtgärder som skall vidtas p.g.a. det. På sidorna finner du en guide om samarbetslagen som skrevs i samband med utvidgandet av lagens tillämpningsområde för att underlätta det att man sätter in sig i lagen och dess praktiska tillämpning.

Guide om samarbetslagen (på svenska)

Uppdaterat 19.2.2009