Etusivu > Foretagens Abc > Arbetsgivarinfo

Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Semestrar, ledigheter och frånvaron

Semester

Semestern än den längsta ledigheten som förkortar den årliga arbetstiden, och som alla arbetsgivare måste räkna med. 
 

Familjeledigheter

Arbetstagaren har rätt enligt arbetsavtalslagen att få ledigt den tid då han eller hon kan få moderskaps-, specialmoderskaps-, faderskaps- eller föräldradagpeng. 
 

Sjukfrånvaro

Arbetstagare som är arbetsoförmögen p.g.a. sjukdom eller olycksfall har rätt till lön för sjukdomstiden.
 
 

Studieledighet

En arbetstagare eller tjänsteman vars huvudsakliga tjänsteförhållande till samma arbetsgivare har räckt minst ett år har rätt till studieledighet under vissa förutsättningar.
 

Alterneringsledighet

Man skall anställa en arbetslös arbetssökande istället för den anställda som tar ut alterneringsledighet, men inte nödvändigtvis till samma uppgifter.
 

Skyddet för arbets- eller tjänsteförhållandet för värnpliktig

Enligt värnpliktslagen får inte en arbetsgivare avsluta anställningsförhållandet med en arbetstagare som inkallats till värnplikt, detta får inte heller ske under värnplikten.

Övriga frånvaron

De flesta kollektivavtal innehåller bestämmelser, enligt vilka arbetstagaren har rätt till frånvaro från arbetet också på andra grunder än de lagstadgade.