Etusivu > Foretagens Abc > Arbetsgivarinfo > Semestrar Ledigheter Och Franvaron

Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Alterneringsledighet

Man skall anställa en arbetslös arbetssökande istället för en arbetstagare som blir alterneringsledig (men uppgifterna måste inte nödvändigtvis vara desamma). Arbetstagaren kan använda ledigheten som han vill. Ledighetens minimilängd är 90 och maximilängd är 359 kalenderdagar.

Arbetstagaren skall ha en arbetshistoria på minst 10 år. Man avtalar om ledigheten skriftligt, och dess längd är 90-359 kalenderdagar. Arbetstagaren får under ledigheten alterneringsersättning från arbetslöshetskassan eller av Fpa, och det föreligger alltså ingen lönebetalningsskyldighet under ledigheten.

Broschyr om alterneringsledighet (pdf)

Källa: http://www.mol.fi/mol/se/index.jsp