Etusivu > Foretagens Abc > Foretagaren Som Person

Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Arbetslöshetsskydd

 

Varför behöver en företagare arbetslöshetsskydd?

En företagare tar på många olika sätt själv hand om sitt eget och sin familjs trygghet och utkomst – varför inte även arbetslöshetsskyddet. Det är klokt att höra till SYT-kassan. Vem som helst kan förlora en del av sitt företags marknad av orsaker som han inte själv kan påverka, till exempel när konkurrenssituationen förändras, och bli tvungen att lägga ner företaget. En företagare kan också frivilligt avstå från företagsverksamheten. En företagares inkomstrelaterade arbetslöshetsskydd baserar sig på en frivillig arbetslöshetsförsäkring. Tack vare den kan företagaren och hans närstående i lugn och ro fundera vad de vill göra i framtiden, om företagets verksamhet avslutas.

När är en företagare arbetslös?

En företagare är arbetslös, när han avslutat sin företagarverksamhet eller sålt sin andel av företaget. Företagarverksamheten kan avslutas genom försäljning, upplösning, konkurs eller likvidation av företaget, eller med anledning av skilsmässa. En företagare anses även vara arbetslös, om det funnits ett avbrott i företagsverksamheten, vanligtvis minst fyra månaders tid.

>> Läs mer om företagarens arbetslöshetsskydd.