Etusivu > Foretagens Abc > Foretagaren Som Person > Valfard

Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Företagarens välmående

 
Företagarna har ofta en stark vilja att uppnå resultat. Många företagare arbetar själv i företaget och sköter dessutom administrativt arbete. Det egna välmåendet blir lätt i kläm. Företagaren är dock själv den viktigaste länken i företagsverksamheten. Genom att sköta om sig själv bygger man grund för framgång även i framtiden. 

Ansvarsfördelning och fritid

Företagarna bär ansvar för företagets lönsamhet och offrar mycket för arbetet. Det blir inte tillräckligt med tid över för fritid, familj och vänner och utbrändhet hotar. Samma regel gäller för företagare som för alla människor: livet skall inte enbart vara arbete. En meningsfull fritid tillsammans med nära människor och hobbyer fungerar som motvikt och hjälper en att orka.

Ansvaret för det egna företaget, resultatet och personalen kan vara tufft. Man sparar inte sig själv, vilket faktiskt utgör företagarens största hälsorisk. Företagaren borde också kunna delegera ansvar till andra. Man behöver inte göra allt själv.

Företagshälsovården som stöd för företagaren

Företagshälsovården är företagarens stöd och skydd, som hjälper i utvärderingen av hälsan och dess främjande. Fpa ersätter företagaren delar av kostnaderna för företagshälsovård och sjukvård. Företagshälsovårdens kostnader är också avdragsgilla i beskattningen.

Top 10 inom företagarens välmående

  1. Våga dela ansvar och delegera arbetsuppgifter.
  2. Reservera tid för egen fritid och håll också semester.
  3. En hobby utanför arbetet kan hjälpa dig att komma loss från arbetet.
  4. Sköt om din fysiska hälsa.
  5. Gå regelbundet på hälsokontroller.
  6. Sök stöd och diskussionskumpaner från andra företagare.
  7. Upprätthåll ditt kunnande och dina yrkeskunskaper.
  8. Kom ihåg vänner och familj. Offra inte dina människorelationer för arbetet.
  9. Satsa på rekrytering. Goda arbetstagare är centrala för orkandet.
  10. Att utveckla företaget och skapa nya visioner är uppfriskande och hämtar omväxling.

I samarbete: Etera