Etusivu > Foretagens Abc > Foretagaren Som Person > Valfard

Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Sex områden som påverkar arbetshälsan

 

 • Ledning är det område som företagaren vanligen saknar utbildning om. Han kan själv sitt arbete väl och vet vad som är viktigt för företaget. Självkänslan är också ofta i skick. Då företagaren leder sina anställda skall han komma ihåg, att detta inte automatiskt stämmer för deras del.
   
 • Företagaren skapar sin egen arbetsgemenskap. Detta betyder ändå inte att allt skulle automatiskt vara väl. En motiverad företagare får inte glömma bort den fysiska arbetsmiljön. Också den psykiska atmosfären påverkar alla som arbetar i gemenskapen. När detta är på sin plats har företagaren det också lättare att företa.
   
 • Företagaren glömmer lätt att värna sig om sin hälsa. Han har inte lagstadgad arbetsplatshälsovård. Ingen annan värnar om företagarens hälsa än företagaren själv. Utbrändheten kan komma sakta, smygande. Företagaren måste sköta sig själv. Endast en frisk företagare orkar hålla på!
   
 • Det ingår mycket arbete i företagarens livssituation. Han är dock ingen maskin. Företagaren måste se till att det blir tid över också för familj, vänner och hobbyer. I det långa loppet har detta in betydande inverkan på företagarens arbetshälsa och orkande.
   
 • Företagaren egna motivation för arbetet är oftast exceptionellt stor. Om denna motivation försvinner befinner sig företagaren i en kris. P.g.a. sin egna höga motivation är det skäl för företagaren som ledare att minnas att arbetstagarnas motivation kräver vanligen uppbyggande.
   
 • Att kunna något mycket bra är en naturlig orsak att bli företagare. Om företaget växer förändras företagarens arbete radikalt. Han gör inte nödvändigtvis alls det som han ursprungligen var bra på. För företagarens arbetshälsa är det viktigt att han upprätthåller sitt kunnande också i de nya uppgifterna. 

I samarbete med : Varma