Etusivu > Foretagens Abc > Foretagarens Abc

Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Miljöinformation

Information om avfallshantering och producentansvar.

 

Beaktandet av miljöärenden i företagsverksamheten

Vilka miljöpåverkningar har företagsverksamheten? Läs mer om miljöärenden, som kan beaktas i företagsverksamheten.

 

Kemikalieförordningen REACH (på finska)

Största delen av finländska företag använder kemikalier. Förpliktelserna enligt den nya lagstiftningen är moderata. Hur kan du få nytta av REACH?
 
 

Miljötillstånd

Det behövs ett tillstånd för alla åtgärder som kan förändra eller smutsa jord, vatten eller luft. Både enskilda individer och företag behöver tillstånd. Läs mer om miljötillstånd och deras övervakning.

Miljömärken

Miljömärket är ett tecken som ges enligt utdelningsgrunderna för en produkt eller service som uppfyller kriterierna. Läs mer om miljömärken: Miljömärken, EU:s miljömärke