Etusivu > Foretagens Abc > Foretagarens Abc

Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Utvecklande av verksamheten

 

På denna sida finner du redskap för utvecklandet av företaget och företagsverksamheten: 

 

Konsultering

Med konsultering strävar man efter utvecklandet av det affärsmässiga ledandet av företag. Läs mer om var du får information om konsultering, konsultens verksamhetssätt, rekommenderade avtal och allmänt om konsulteringens spelregler.

 

Mentoring

Vi är vana i Finland att betrakta mentoring som en stödform som riktas till studerande, där mentorn är äldre och redan verksam i arbetslivet, som ger råd och stöder studerandens karriärplanering. Hur kan mentoring utnyttjas också i företagsvärlden?

 

Riskhantering

Livet och företagsverksamheten är full av överraskningar. Den vardagliga aktiviteten kan upphöra, olycksfall, skador, förluster kan ske. Man kan ändå påverka riskerna och försöka behärska dem.

 

Elektronisk affärsverksamhet

Hur utnyttjar du nätet i din affärsverksamhet? Mer information om elektronisk affärsverksamhet, e-handel och datasäkerhet.

 

Samhällsansvar eller ansvarsfullt företagande

Ansvarsfullt företagande håller på att bli en viktig aspekt också för små företag. Vad kan det innebära?

 

Företagssanering

Syftet med företagssaneringslagen är att saneringsdugliga företag skulle väljas och tillföras till sanering på ett ändamålsenligt sätt och att saneringsansökningar behandlas smidigt.

 

Utvärdering av företagsverksamheten (för medlemmar)

Oy Benchmarking Ltd:s arbetsbok för självutvärdering underlättar beaktandet av allas insats i sökandet efter utvecklingsområden inom företaget och inledandet av utvecklingsarbetet.