Etusivu > Foretagens Abc > Avtalsjuridik

Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Förlikningsförfarande

Förlikningsförfarande är ett alternativ till rättegångar i tvistemål. Finlands Advokatförbund har ställt det till förfogande. I förlikningsförfarandet hjälper en utomstående förlikningsman motparterna att hitta en förlikning på sin tvist. Förlikningsförfarandet lämpar sig väl för lösandet av konflikter mellan mycket små företag, eftersom det är ofta snabbare än en rättegång och också ett billigare sätt att sköta saken.

Förlikningsförfarandet kan påbörjas om parterna är eniga om saken eller om det i avtalet finns en klausul om förlikningsförfarande. Som förlikningsman kan fungera en advokat som har genomgått förlikningsmannautbildningen som Finlands Advokatförbund ordnat. I Finland finns för tillfället ca 160 advokater som genomgått utbildningen.

Om påbörjandet av förlikningsförfarandet kommer man överens i avtal om förlikningsprocedur, där parterna förbinder sig att följa Finlands Advokatförbunds regler om förlikningsprocessen. Förlikningsmannen möter först parterna i ett gemensamt tillfälle, varefter han kan diskutera med parterna enskilt. parterna kan även använda rättslig hjälp eller en juridisk ombudsman i processen. Parterna i tvisten betalar förutom förlikningsmannens arvode också kostnader som uppkommer under förlikningsprocessen.

Förlikningstjänst 

För at främja förlikningsprocesser har Företagarna i Finland grundat en förlikningstjänst för sina medlemmar. Denna tjänst kan användas, om någondera parten hör till Företagarna i Finland.

Genom förlikningstjänsten som Företagarna i Finland har kan ett medlemsföretag

  • få information om förlikningsförfarandet,
  • få en lista på förlikningsmän som fått förlikningsmannaskolning och deras kontaktuppgifter,
  • få en möjlighet att sköta förlikningsförhandlingarna under ledning av en advokat som fungerar som förlikningsman i Företagarna i Finlands utrymmen för lösandet av tvisten.

Förlikningsförfarandet börjas så, att parterna själv tar kontakt till en möjlig förlikningsman och kommer överens med honom om villkoren för förlikningen. Advokaten som fungerar som förlikningsman kan reservera förhandlingsutrymmen hos Företagarna i Finland, om han så önskar. Företagarna i Finland tar inte ställning till val av förlikningsman eller i förlikningsprocessen. Mer information om förlikningsförfarandet får du av Företagarna i Finland, tel. (09) 229 221.

Mer information om förlikningsöfrfarandet (guide över förlikningsförfarandet, regler för förlikningsförfarandet, avtal om förlikningsförfarande och en lista på förlikningsmän) får du på hemsidorna för Finlands Advokatförbund.