Etusivu > Foretagens Abc > Marknadsforing Och Forsaljning

Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Marknadsföring på nätet

 

Allt fler företagare skapar hemsidor för sitt företag. Internet är förstås en viktig marknadsföringskanal, fastän företaget inte skulle klara av egentlig e-handel. Marknadsföring på nätet avviker ändå från traditionell marknadsföring. Här följer åtta råd om marknadsföring på nätet.

 1. Publicera dina hemsidor också på engelska.

Internet känner inga nationella gränser.

Skapa alltså hemsidor för ditt företag åtminstone på engelska. Speciellt i ett förenat Europa är även andra än dina landsmän intresserade av dina tjänster. Låt inte bli att utnyttja denna möjlighet att skaffa dig kunder från utlandet.

Fast ditt företag främst betjänar finländare, kan du aldrig veta från vilka länder sökningarna görs.

 2. Prisuppgifterna rejält fram

 På nätet vill man främst få en uppfattning om priset på dina varor och tjänster. Om denna information saknas, stannar surfaren inte länge på dina hemsidor. Kunderna använder ju nätet främst p.g.a. att det är enkelt. De vill inte ytterligare ta kontakt exempelvis per telefon för att få prisuppgifter.

 3. Presentera din sak kort

 Människor orkar inte läsa romaner per dator. Presentera din sak kort och koncist, och spjälk upp långa textavsnitt med mellanrubriker. Korta reklamslogans som är lätta att komma ihåg är guld värda. Gör det till din hederssak att dina hemsidor är lättlästa.

4. Gör dina sidor tydliga

Förutom lättlästa skall dina hemsidor vara lätta att använda. Din kund vill inte hamna i en labyrint då han kommer till dina sidor. Undvik invecklade lösningar och stora bildfiler, som gör att det tar länge att ladda dina sidor.

 5. Följ med utvecklingen av nätet 

När du en gång har skapat dina hemsidor skall du se till at de underhålls regelbundet. Det räcker inte med att enbart uppdatera texterna. även det utseendemässiga skall beaktas. Strömningarna inom nätet ändras och olika lösningar kommer och går. Om du inte känner till branschen tillräckligt bra, avlöna en specialist som skapar och underhåller dina sidor. Bekanta dig även med andra nätföretagares sidor och lär dig av dem.

Internet förändras ständigt, och företagaren skall veta vad som händer.

 6. Närma dig din kund som individ

Fastän Internet grundar sig på användarens anonymitet, skall du inte behandla dina kunder som en massa. Då nätet annats känns så opersonlig och kall vill dina kunder känna att de betjänas som individer. Koncentrera dig i din markandsföring på nätet på vad du kan hjälpa dina kunder med och vad du kan erbjuda dem. Gör det lätt att ge elektronisk feed-back. Var anträffbar via e-post och svara på dina meddelanden snabbt.

 7. Kom ihåg specialerbjudanden

Specialerbjudanden som är i kraft en begränsad tid kan vara mycket effektiva: ”Detta erbjudande är i kraft i december”, osv. Om du säljer produkter via nätet vill dina kunder veta att de får en lång returneringstid för sina köp.

 Goda erbjudanden är åtminstone lika viktiga på nätet som i traditionell affärsverksamhet.

 8. Sträva alltid efter bättre

 Var beredd att pröva på olika lösningar. Testa användbarheten av dina hemsidor och kartlägg hur många besök du har. Sträva efter att utveckla din kundservice så den motsvarar dina kunders behov, och skiljd dig från mängden genom ditt kundbemötande. Lycka till!

 Läs mer på www.uranus.fi/se