Etusivu > Foretagens Abc > Miljoinformation

Etsi

Miljötillstånd

Det behövs ett tillstånd för alla åtgärder som kan förändra eller smutsa jord, vatten eller luft. Både enskilda individer och företag behöver tillstånd. Läs mer om miljötillstånd och deras övervakning: