Etusivu > Foretagens Abc > Utbildning

Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Finansiering av utbildningen

Vuxenutbildningsstöd

Om en företagare deltar i studier som ingår i yrkes- eller högskolestudier (också gymnasiestudier och enbart språkundervisning kan också stödas) som räcker minst två månader i en eller flera delar, har han rätt till vuxenutbildningsstöd. Längden på enskild studiehelhet har inte definierats.

Företagaren kan få grunddelen för vuxenutbildningsstöd, som är ca 500 euro per månad, och är beskattningsbar inkomst. Företagaren får stödet i efterskott på basis av en ansökan.

Längden av stöden bestäms utgående från arbetshistorien. Ett års arbetshistoria ger rätt till 9,6 understödda studiedagar. På tio år är dagarna 96. Stödet kan räcka i högst 384 dagar, som fylls då arbetshistorian är 40 år. Stödet kan användas på förhand (utan att arbetshistorian räcker till), varvid den kommande beräkningen av dagar räknas fram till 60-årsåldern.

Företagarens läroavtalsutbildning 

Företagarens läroavtalsutbildning är en specialform av läroavtalsutbildning. Det innebär arbetslivsinlärning i det egna företaget. Företagaren kan välja studier från nästan 400 vuxenutbildningsexamina. Goda exempel härpå är företagarens yrkesexamen och specialyrkesexamen. Man kan också avtala om ett personligt utvecklingsmål för företagaren som förverkligas som läroavtalsutbildning.

Utbildaren hjälper företagaren att nå resultaten. Som coach fungerar vanligen en annan sakkunnigföretagare, som kan få ersättning av samhället för den tid han använder för coaching. 

Stöden för företagarens läroavtalsutbildning

En företagare som studerar på läroavtalsutbildning för företagare kan få skattefria studiesociala förmåner under de teoretiska studierna. Dessa förmåner för läroavtalsutbildning är: 

  • dagtraktamente 15 euro / studiedag
  • familjebidrag 17 euro / studiedag
  • ersättning för resekostnader , om längden av enkel resa från studerandens hem eller från läroavtalsutbildningsplatsen är över 10 kilometer. Rese-ersättning betalas också för en resa i hemlandet som räcker över en vecka, om den teoretiska studiehelheten räcker över en vecka
  • logiersättning 8 euro / studiedag, om utbildningen ordnas utanför regionen för studerandens hem- eller läroavtalsplats.

Sakkunnigsföretaget som deltar i läroavtalsutbildningen får som utbildningsersättning för handledning, rådgivning och utvärdering ca 17 – 25 euro per månad.

Förändringen av de studiesociala förmånerna gäller också läroavtalsstudenter som arbetar hos företagaren. Läroavtalsmyndigheten bekostar förmånerna till studerandena.

Tilläggsinformation:

www.oppisopimus.net (på finska)

www.koulutusrahasto.fi