Etusivu > Foretagens Abc > Utbildning

Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Finlands utbildningssystem och examensstruktur

De som har gått grundskolan kan fortsätta sina studier i antingen gymnasium eller i yrkesutbildning. Examina från gymnasium och i yrkesutbildningen kallas för examen av andra graden.

En vuxen, som inte har utexaminerats från grundskola eller gymnasium kan studera i vuxengymnasium. Studierna vid vuxengymnasium sker vid sidan av jobbet på kvällar.

Efter studier vid gymnasium avlägger studenterna studentexamen, som ger möjlighet att söka till yrkesutbildning eller till att studera och avlägga högskoleexamina. Högskolor är yrkeshögskolor och vetenskaps- och konsthögskolor.

De unga som går till yrkesutbildning avlägger en treårig yrkesexamen. Efter avlagd examen kan de fortsätta sina studier i högskolor.

Även vuxna kan avlägga yrkesexamina. Dessa yrkesexamina för vuxna är de vuxnas yrkesmässiga grundexamina, yrkesexamina och specialyrkesexamina. Dessa examina avläggs genom s.k. fristående examina (näyttötutkinto).

En vuxen som har avlagt yrkesmässig grundexamen har rätt att söka sig till fortbildning i yrkeshögskola. Han kan också söka till universitet eller högskola, men de har rätt att avgöra om de accepterar examen som berättigande för högskolestudier eller inte. En som ha avlagt yrkesexamen eller specialyrkesexamen har på motsvarande sätt rätt att söka sig till yrkeshögskolestudier inom samma bransch.

Tilläggsinformation:

www.ammatillinenkoulutus.com
www.mol.fi
www.edu.fi