Etusivu > Foretagens Abc > Utbildning

Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Företagarexamina

Med hjälp av företagarexamen kan företagaren utveckla sitt egna företagarkunnande och företagets konkurrenskraft. Innehållet i företagarens yrkesexamen är skräddarsytt beroende på om det är frågan om ett aktivt, fungerande företag, ett startande företag eller ett planerat företag. I specialyrkesexamen för företagsledning betonas vid sidan om företagets utveckling färdigheter som hör till företagsledningen. I den coaching som gäller bägge examina utgår man från att de avlagda examina är en del av den egna företagsverksamheten.

Med hjälp av företagarexamina

  • Får du experthjälp och coaching i utvecklandet av din företagsidé och företagsverksamhet.
  • Kan du förverkliga ett viktigt utvecklingsprojekt för ditt företag.
  • Stöder samhället ditt utvecklingsprojekt och din utbildning – du kan få ekonomiskt stöd för dina studier.
  • Får du arbetsredskap för fortsättandet av företagsverksamheten exempelvis i ägarskiftessituationer.
  • Kan du vid sidan om ett utvecklingsprojekt avlägga företagarexamen.

Samhället understöder utbildning som förbereder till företagarexamina. Det återstår ofta bara en liten deltagaravgift som du skall betala samt examensavgiften (50,50 euro år 2009).

Tilläggsinformation: 

Grunder för fristående examen (Näyttötutkinto)

Grunder för fristående examen för företagar (pdf-fil)

Grunder för fristående specialyrkesexamen för företagar (pdf-fil)

Grunder för fristpende examen specialyrkesexamen i företagslednin (pdf-fil)

Beredning av fristående examina

Examina