Etusivu > Foretagens Abc

Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Utvecklande av varor och tjänster

 

Uppfinningar

När du tror att du har gjort en uppfinning, gör upp redan i början en preliminär kontrollista och plan för utvecklandet och kommersialiseringen av din uppfinning. Uppfinningsstiftelsens hemsidor ger mer information.

 

Service

Företag kan bli delaktiga av pågående Tekes-program med sina egna utvecklings- och forskningsprojekt. Företag kan söka finansiering via programmen. Bekanta dig med pågående program.

 

Standarder

Standarder är nyttiga för företag och hela samhället. Tack vare standarder är produkter, service och metoder lämpliga för det ändamål och de miljöer de är ämnade för.

 

Produktsäkerhet

En professionell företagare ser till att de produkter eller de tjänster som han producerar, importerar eller säljer är säkra. Genom att följa produktsäkerhetsföreskrifterna kan näringsidkaren förhindra olyckor, minimera ekonomiska förluster och hålla sina kunder nöjda och sin offentliga profil god.

 

Forskning och utveckling inom högskolor 

Högskolornas R & D –verksamhet har starka band med arbetslivet. Den producerar service och produkter, som är nödvändiga för företag och annat arbetsliv. I utvecklingsprojekten för arbetslivet behövs ofta en kombination av kunnande inom många områden.