Etusivu > Foretagens Abc > Utvecklande Av Verksamheten > Elektronisk Affarsverksamhet

Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

ABC -boken om e-handel

 

ABC-boken för e-handel är ämnat för små- och medelstora företag. Det är ett basverk som ger en helhetsbild av e-handel, dess möjligheter för affärsverksamheten och påbörjandet av e-handel.

Boken innehåller många exempel. I den granskas betalningssätt inom e-handel och deras lämplighet för olika företag. Kontrollen av varu- och speciellt informationsflödet är ett av de centrala områdena, och behandlas i ett eget kapitel.

I boken granskas också planering av e-handel, som bestämmandet av kundsegment och konkurrenssituationsanalys samt behov av resurs- och inlärningsmål. Angående web-förverkligandet beskrivs såväl tjänstens planering som ibruktagande och upprätthållande. Riskhanteringen inom e-handel är också framme ur datasekretess- och juridisk synvinkel.

I web-tjänsten kan man kommentera boken och ställa frågor till specialister.

Boken är på finska

Boken har uppgjorts i samarbete med finska experter, TIEKE Utvecklingscentralen för informationssamhället rf. har publicerat den med stöd från Arbets- och Näringsministeriet.