Etusivu > Foretagens Abc > Utvecklande Av Verksamheten > Elektronisk Affarsverksamhet

Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Anskaffningar av datateknik

Det lönar sig att planera och utföra noggrant anskaffande av datateknik. Också små- och medelstora företag borde beakta detta redan i sin strategi och sköta anskaffningarna på ett sätt som tillfredställer kraven som företagsverksamheten ställer. Det är skäl att se till att processen är systematisk, där alla delfaser är noga övervägda. Också förseningar och problem minskar och de resterande problemen är lättare att åtgärda, då arbetet är planmässigt.

Vad man skall komma ihåg 

Under hela anskaffningsprocessen skall man komma ihåg en mängd olika faktorer. Då projektet inleds skall man gå igenom vad projektchefens och –gruppens sammansättning och arbete skall vara, och vilken tidtabellen är.

För att helheten skall hållas ihop krävs att man planerar en datateknisk arkitektur och överväger hur nyanskaffningen passar ihop med existerande maskiner och program.

Man skall kartlägga vilka datasystem som redan är i användning och hurudant datasystem och program som behövs för att tillgodose de datatekniska behoven.

I anskaffningen skall man också ta i beaktande företagets storlek, bransch och centrala funktioner inom affärsverksamheten.

Man skall också bestämma om man vill ha en skräddarsydd lösning, eller om ett färdigt program räcker. Man skall också veta vilken del av datatekniken man kan köpa utifrån och vilken del som man skall göra själv.

Mer information om saken på finska på www.verkkokaveri.fi.