Etusivu > Foretagens Abc > Utvecklande Av Verksamheten > Elektronisk Affarsverksamhet

Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

För din affärsverksamhet till nätet

 Internet är en väsentlig del av modern kommunikation. Internet möjliggör att företag och människor kan kommunicera med varandra. Att producera eget innehåll till allmänhetens påseende är relativt lätt och billigt. Det är lika lätt att gå till hemsidorna för ett små- och medelstort företag som till ett stort internationellt företags hemsidor.

Allt fler små- och medelstora företag har ett behov och en medvetenhet att använda internet för att utveckla affärsverksamheten. En klar nätkod, (domain), e-postadresser och ändamålsenliga hemsidor är en väsentlig del av dagens kommunikation. Företagens hemsidor är ett visitkort på nätet som kommunicerar trovärdighet och modernitet. Såväl gamla som nya kunder får lätt information om företagets verksamhet och produkter. Via hemsidorna kan man även idka e-handel.

Internetanslutning

För att företaget skall kunna skaffa internettjänster måste det först skaffa en dator och en internetanslutning. Behoven och kostnaderna avgör om man använder ADSL, fast bredban eller kabelmodem el. dyl. Internetanslutningen beställs av en operator, som t.ex. Nebula, Welho m.fl.

Nätkod eller domain

Varje företag oberoende av storlek eller affärsverksamhet borde ha en klar domain. Genom den egna koden får företaget en egen identitet på nätet. Företaget känns igen och hittas bäst genom det egna namnet eller produktnamnet.

Vad är nätkoden eller www-adressen?

Genom nätkoden (eller www-adressen) får företaget en egen identitet på nätet. Egentligen består namnet av en numerär adress (IP-adress), genom vilken en viss nätsida hittas på nätet. Varje IP-adress är unik, och skiljer sidan frånmängden. Som exempel kan nämnas företag F:s huvudadress, som är 123.123.123.123. Att komma ihåg långa, numerära adresser är inte nödvändigt, eftersom i stället för dem så används www-adresser, som är lättare att komma ihåg. De fungerar som alias för ett eller flera IP-adresser. Så nätkoden för företag F är istället för den långa sifferserien (man talar också om URL-adress) www.foretagf.fi.

Finska nätkoder som slutar på .fi kan sökas av ett företag, samfund eller offentlig enhet som finns i handels- förenings- eller stiftelseregistret. Efter ikraftträdandet av en lag om nätkoder kan man fritt välja sin fi-kod, och kontakt till t.ex. verksamheten eller firman krävs inte. Det finns dock vissa begränsningar. Koden får inte bestå av skyddat namn eller varumärke. .fi-koden beviljas för tre år i sänder. Den förnyas genom betalandet av förnyelseavgift innan denna tid tar slut.

Kommunikationsverket ( www.ficora.fi/sv/ ) beslutar om godkännandet av .fi-koder. Företag får även fritt registrera initernationella ändelser som .com, .net, .org, .biz, .info o.s.v. Man kan reservera en kod genast när den är ledig. Många företag reserverar vid sidan om .com också motsvarande .net och .org-koderna.

När företaget registrerat koden blir den del av företagets egendom. Samma nätkod kan också användas i e-postadressen, varvid kontaktuppgifterna liknar företaget. Man har t.o.m. visioner om att de traditionella telefonnumrorna i sinom tid kan ersättas med koden.

Hemsidor

Man gör dock ingbet med enbart nätkoden, om det inte finns en hemsida bakom. Internet är det medium och ställe där man kan presentera företagets verksamhet. Jämfört med traditionella metoder av marknadsföring är hemsidorna ett billigt sätt för marknadsföring, men sidorna kan också fungera som försäljnings-, distributions-, kommunikations- och rekryteringskanal. Företagen kan också använda hemsidorna för t.ex. personalskolning och skötandet av kontakterna med myndigheter. Ett enhetligt och allt omfattande användningsändamål finns inte. Bäst kan man förstå nätet och dess karaktär genom att surfa på nätet ocj se vilka olika tillämpningsområden som företag kommit på.

Det är relativt enkelt att uppgöra egna hemsidor. Det finns många program som är lätta att använda. Om du inte själv är en it-nörd eller du saknar tid eller vilja att utevckla sidorna kan det löna sig att vända sig till en professionell serviceproducent eller web-designer. Dylika företag finns det hundratals av i vårt land.

Upprätthållande eller hosting

När hemsidorna är färdiga är det givetvis viktigt att de fungerar säkert och att de uppdateras regelbundet. I denna sak kan det löna sig att vända sig till en specialiserad serviceproducent. Ett baspaket, som innehåller behövligt datautrymme, e-postadresser och en regleringspanel som är lätt att använda får man mycket förmånligt. En regleringspanel som är lätt att använda är i central ställning då det gäller att administrera hemsidorna och e-postadresserna själv, oberoende av tidpunkt.

I hostingpaketet borde också ingå ett statistiskt program. Genom statistik om användningen av sidorna är det lätt att följa med och effektivt analysera allt som händer på hemsidorna. Genom programmet får man fram hur många besökare sidorna har, vilka sidor som är mest populära, hur länge besökarna tillbringar på sidorna, var de befinner sig geografiskt och mycket mer. Uppföljning av besökarna och analysen av deras verksamhetsmodeller underlättar analysen och förbättrandet av servicen på nätet.

Hostingpaketet skall vara flexibelt: Om behoven ökar, skall man lätt kunna utvidga paketet. Serviceproducenten hjälper dig att välja den produkt som lämpar sig bäst för ditt företags behov.

Övriga tjänster

I baspaketet kan man lätt öka tjänster enligt behov. Det finns färdiga paket för e-handel, uthyrning av software och t.ex. outsourcing av hela företagets server.

Uthyrd server

Att upprätthålla en egen server för hemsidorna och annan nätservice tar resurser från företagets kärnverksamhet. Av denna orsak är det ofta vettigt att outsourca detta till en sakkunnig specialist.

När företaget har en egen hyrserver kan företaget administrera alla sina nättjänster fullt ut. Det kan välja den software det vill och se till att alla möjligheter vad gäller multimedia och e-handel är tillgängliga. Hyrservrar för visst företag är ett gott val för företag som behöver viss typs program eller mer utvidgad egen kontroll, men som inte upplever det som nödvändigt att investera i en självägd server som administreras i företaget.

När serviceproducenten av hostingtjänsten äger servern svarar den också för upprätthållandet av systemet och tillräckligt effektiva nätförbindelser. En annan fördel av tjänsten är att servern är anpassad enligt företagets behov. I många fall kan företaget själv välja snabbheten av processorerna, storleken på skivutrymmet och andra behövliga komponenter. Dylika tjänster garanterar företagen bästa möjliga effekt av investeringen, då man kan säkerställa att det hyrda maskineriet använda med optimal kapacitet.

Ju mer man administrerar själv desto större blir företagets egna ansvar. Lösningen med en hyrd server kräver att företaget har en tillräckligt hög grad av kunnande av datateknik och serveradministration, innan de kan utnyttja servern tillräckligt bra. Detta innebär mer investeringar i tid och arbetskraft än om man använder en ”virtuell” eller ”delad” server.

Prestandan är en viktig del för företagets inkomster och vinster. En låg kapacitet är den vanligaste orsaken till missnöje med sidor som tillhandahåller e-handel. För att undvika kunders förluster väljer de flesta av e-handelsföretagen en egen hyrserver. I den kombineras fördelen med tekniskt stöd av serviceproducenten med en skräddarsydd server för de egna behoven och dess noggranna administrering.

En virtuell server betyder att samma server har flera tiotals, t.o.m. hundratals sidor. Virtuell housing erbjuder inte ett mycket brett eller storskaligt bredband för enskilda sidor, vilket stora besöksmängder kräver. Detta kan leda till en service som fungerar bristfälligt.

Företaget kan spara i kostnader genom användandet av hyrserver och outsourcade nätlösningar. Genom att använda effektiva hostingföretags resurser kan man spara betydligt jämfört med situationen då servern är helt självägd, administrerad och upprätthållen.

Genom en hyrserver kan företag utnyttja sidornas bredbandskapacitet effektivt, eftersom serverns resurser inte behöver delas med andra. De flesta hostingföretagen erbjuder också fullvärdig kapacitet och överskott genom att använda flera samtidiga nätförbindelser. Resultatet är att uppladdningen av nätsidorna försnabbas och att sidorna är alltid användbara.

- John Klang