Etusivu > Foretagens Abc > Utvecklande Av Verksamheten

Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Riskhantering

Livet och företagsverksamheten är full av överraskningar. Den vardagliga aktiviteten kan upphöra, olycksfall, skador, förluster kan ske. Man kan ändå påverka riskerna och försöka behärska dem. Det behövs sunt förnuft, praktiska åtgärder och redskap för att utvärdera risker och hantera dem

Vad är risker? 

En risk är möjligheten till skada. Nästan alla risker orsakas av människor och därför är det möjligt att påverka dem och bereda sig på dem och försöka skydda sig för dem.

Risker tas ofta också medvetet och efter övervägning, exempelvis för att spara tid och pengar. En risk i affärsverksamheten kan också vara en möjlighet. Företagsverksamhet kräver att man tar rationella risker.

Vad är riskhantering?

Riskhantering är verksamhet för att trygga fortsättningen av företagets verksamhet och personalens välmående. Med riskhantering avses all verksamhet inom företaget som syftar på att minimera skador p.g.a. risker. Riskhantering är utvärdering av situationer, planering och praktiska åtgärder, där varje individ inom personalen deltar i sin egen roll. En god riskhantering karaktäriseras av att den är förutseende, medveten, planmässig och systematisk.

Riskhantering indelas i identifiering av risker och deras hantering och i förberedelse inför skador.

Hemsidor om riskhantering för små- och medelstora företag

Hemsidan innehåller praktiska redskap och basinformation till stöd för utvecklandet av riskhanteringen inom små- och medelstora företag. På sidorna kan man göra en riskanalys och söka utomstående hjälp till stöd för riskhantering.

>> SME-företagens riskhantering