Etusivu > Foretagens Abc > Utvecklande Av Verksamheten

Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Samhällsansvar

Förändringen av företagandets roll

Det samhälleliga ansvaret har blivit en viktig aspekt också för små företag. För ett små- eller medelstort företag innebär ansvarsfullt företagande att man tillämpar bästa praxis på ett sätt som gynnar företaget, dess interna och externa finansiärer och ägare bäst.

Vad är företagets samhällsansvar?

  • Företagets samhällsansvar indelas vanligen i tre delområden: ekonomisk, ekologisk och social ansvarsfullhet
  • Termerna inom området på engelska är
    CSR (Corporate Social Responsibility),
    CR (Corporate Responsibility) och
    Corporate Citizenship.
  • Vid sidan av miljörapporter har uppkommit rapporter om samhällsansvar, vilka ofta inkluderar ansvarets tre olika dimensioner. Det har inte ännu skapats en enhetlig och allmänt utnyttjad rapporteringsmodell för samhällsansvarets del.

Mer information om företagens samhällsansvar:

>>Samhällsansvar för små- och medelstora företag – Komissionens hemsidor som också bl.a. innehåller fler länkar inom området