Etusivu > Foretagens Abc > Utvecklande Av Verksamheten

Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

SMI-stiftelse

[[{"fid":"63442","view_mode":"wysiwyg","type":"media"}]]SMI-stiftelsens ändamål är att förbättra verksamhetsförutsättningarna för SMI-företag genom att främja användandet av specialisttjänster i företagsledning. Verksamhetsområdena är följande:

  • utveckla specialisttjänster i SMI-företagsledning (utbildning och metodutveckling)
  • främja forskningen om SM-företag och spridningen av forskningsresultat
  • informations- och rådgivningsverksamhet (info-blad, konsultregister och publikationer)

SMI-stiftelsen koordinerar i samråd med andra organisationer utvecklingsprojekt för SMI- företag, hjälper och rådgör företag över hela landet, samt medverkar till uppkomsten av samarbetsnätverk mellan företag. Ett viktigt element i alla dessa verksamhetsformer är utnyttjandet av utomstående experter, dvs konsulter.

Verksamheten fokuseras kring kvalitetsutveckling av konsulttjänster i företagsledning, samt en anpassning av SMI-konsultverksamheten till nya krav som en följd av den europeiska integrationen.

Stiftelsen har inga egna konsulter, men upprätthåller som en serviceform ett konsultregister med över 500 konsulter i företagsledning med specialiteter och referenser angivna. Personalen omfattar 6 personer, samt ytterligare 1-4 personer i olika projekt.

SMI-stiftelsen är en privat stiftelse med statlig finansiering. Den samarbetar intimt med Handels- och Industriministeriet (HIM), Finnvera Oyj (en utvecklingsfond), Finlands Näringsliv EK, Företagarna i Finland (FIF), Företags- ledningsinstitutet (LIFIM), Tekes och många andra privata och offentliga organisationer.

Stiftelsen är medlem i CESCE, European Committee for Consultant Services i Bryssel.

Närmare uppgifter om SMI-stiftelsens möjligheter att hjälpa små- och medelstora industriföretag med råd angående konsulthjälp som stöd för verksamheten fås från stiftelsen, eller via TE-centralerna (arbetkrafts- och näringscentralenrna). 

Stiftelsens namn på finska är: Pienen ja Keskisuuren Teollisuuden Edistämissäätiö.