Etusivu > Foretagens Abc > Utvecklande Av Verksamheten

Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Utvärdering av företagsverksamheten

Att utveckla företagsverksamheten är en mångfasetterad uppgift, där människornas önskningar och vilja, åsikt och realsim samt kunskap och färdighet kombineras till utvecklingsarbete inom ledning eller marknadsföring, produktion eller produktutveckling, ekonomiförvaltning eller skolning el. dyl. Det kan gällas holistiska utvecklingsprocesser eller mer begränsade utvecklingsområden, men i bakgrunden behövs alltid viljan hos människorna inom organisationen att utveckla och utvecklas.

Ibland är det konkurrenssituationen som föranleder utvecklingsarbetet, ibland är det blotta viljan att förnya rutinmässiga strukturer. Flera olika utvecklingscase har visat att en fungerande modell för ett lyckat slutresultat är företagsledningens öppenhet och färdighet att diskutera.

Skilj på en framgångsrik och en medelmåtta 

Oy Benchmarking Ltd:s har utgivit en serie av arbetsböcker för självutvärdering som underlättar beaktandet av allas insats i sökandet efter utvecklingsområden inom företaget och inledandet av utvecklingsarbetet. Denna del i Synet.intra baserar sig på de presentationer av utvecklingsområden som finns i böckerna.

Genom böckerna presenteras olika vanligen förekommande lednings- och utvecklingsmodeller som kvalitetsprismodeller och kvalitetsstandarder. Böckerna beskriver dessa modellers innehåll med exempelpar, som skiljer åt de framgångsrika från de medelmåttiga.

När man samtidigt ser en dålig och en god prestation förstår vi va skillnaden ligger, och kan skapa våra egna lösningar. Exemplen från framgångsrika företag lyfter våra idéer och bättre lösningar och ger oss mod att ställa våra egna mål lite högre än tidigare.

Skriv ut en blankett (på finska) för självutvärdering som du kan fylla i alltmedan du surfar vidare.

Böckerna har förvandlat ett svårbegripligt språk till vardagsnära och enkelt förståeliga berättelser. Böckerna lämpar sig som redskap i utvecklingsarbetet och som skolningsmaterial, fastän organisationen inte skulle ta i bruk de utvecklingsmodeller som presenteras. Exemplen i böckerna passar alla organisationer som håller på med självutveckling, oberoende av bransch.

Böckernas ämnesområde är kvalitetsprismodeller, kvalitetsledning, miljöledning, säkerhetsledning, ledning av arbetshälsan, företagets samhällsansvar, six sigma, balanced scorecard, processledning och personaledning. Bokserien utvidgas kontinuerligt.

Böckerna innehåller också en självutvärderingsprocess av organisationen. Processen fungerar som människans sinne fungerar normalt och behöver inte inläras skilt för sig.

Mer info om böckerna får du på adressen www.changemanager.org