Etusivu > Foretagens Abc > Jag Foretagare

Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Grundande

 

En stark början för ett företag att undvika de värsta fallgroparna.

Det finns risker när man grundar ett företag. Är du insatt i dem och hur kan du undvika allmänna fel? I följande artikel finns det råd för börjande företagare. I slutet av artikeln finns det även en nyttig länk relaterad till ämnet.

Förståelse av marknaden

Ett av de största problemen för företagsgrundare är att man inte förstår, att det tar mycket tid och arbete att bli företagare. Företagsgrundaren har en bra idé, men det finns ingen erfarenhet om det praktiska. Man måste kunna sköta och ta hand om en massa saker i affärsverksamheten.

Den centralaste uppgiften är, att få sin egen produkt eller tjänst till konsumenten eller företagskunden. Försäljning och organisering av försäljning är helt annat än en lysande företagsidé. Om det inte är klart hur försäljningen skall skötas, är det mycket sannolikt att man misslyckas. Situationen underlättas ifall man i början planerar en blankett för fakturering. Nyckelfrågan är alltså, att man gör marknadsföringsarbete innan man grundar ett företag. Av största vikt är, att man tar reda om det finns en marknad för produkten/servicen.

Pengar

Många nya företagare saknar produktivitet. Det är inte realistiskt att förvänta sig, att företaget ska gå på vinst inom de första månaderna. Den andra faktorn är, att man underskattar alltför lätt de kostnader som uppkommer när man startar affärsverksamheten samt de kostnader som måste betalas fastän det inte finns pengar i företaget.

Ledarskap

Många nya företagare har en idé om sin produkt eller service, men det räcker inte enbart till företagsledarskap. Man måste kunna sköta varierande ärenden i företaget. Redan från första början är det bra att fundera på vilka uppgifter man kan ge till utomstående parter och hur man ska sköta delegering av uppgifterna. Ifall man inte har tänkt på den här saken, begravas man lätt under arbete innan verksamheten ens kommit igång.

Behovet av hjälp

Det är naturligt för stora företag att köpa tjänster av utomstående ifall man inte själv kan ta hand om dem. För små företag är detta ett problem. Genom att utbilda sig själv och med hjälp av olika tjänster kan småföretagare få hjälp vid behov. En experts hjälp kan innebära en avgörande skillnad för ett företags framgång. Då kan stora satsningar vara nödvändiga. Så fundera vilka som är dina starka egenskaper och vilka kunnigheter är svagast samt fundera på hur och vem bringar kunnande med mindre kostnader till företaget.

Planering av helheten

Om planen är bra, är största delen av problemen redan vunna. Då märker man även enklare problem inom andra affärsverksamhetsområden.

Testa din färdighet att bli företagare

På Finnveras sidor finns ett mycket bra test för dig som funderar på att bli företagare. Testet består av tre delar:

1. Den första delen hjälper dig att bedöma dina färdigheter som företagare
2. Den andra delen hjälper dig att bedöma din produkt/tjänst
3. Den tredje delen hjälper dig att identifiera de starka sidorna och förutse riskerna för din affärsidé

Gå in på Finnveras sidor och testa dig själv!