Etusivu > Foretagens Abc > Jag Foretagare

Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Namn för företaget

 

En av de svåraste delarna i planläggnings- och grundningsfaserna är att hitta på ett fungerande namn för företaget. Ett bra namn är ett trumfkort i försäljnings- och marknadsföringssyften. I denna artikel har vi samlat ihop många idéer och knep för att underlätta finnandet av företagsnamnet. I artikeln finns Uranus egna, samt Maria Tarkkilas idéer.

Tänk på följande saker före du börjar söka namnet:

  • Hurdana produkter eller tjänster säljer ditt företag?
  • Hurudant mervärde förväntar sig klienterna få ur ditt företag?
  • Vad är ditt företags kärnkunnande?
  • Hurudan image vill du bygga upp genom brandning och marknadsföringskommunikation?

Dessa tankar fungerar som en bra guide och som den sista domaren när du har samlat en lista på potentiella namn. Namnet skall representera de fundamentala principerna och värdena i företaget, samt kännas naturligt och pålitligt. Det är även viktigt att namnet känns bra när företaget har växt. Namnet kommer fram i all dokumentation angående företaget; brev, tidningsartiklar, annonsering, packningsmaterial, m.m. Fel typ av namn kan leda till många missförståenden och negativa associationer.

Fel typ av namn kan leda till många missförståenden och negativa associationer.

Det första steget i val av namn är att studera konkurrerande företagens namn. Som hjälpmedel kan man använda telefonkatalogen, internet och företagsregister. Gör en lista av namnen och sök den allmänna linjen i namnen. Hurdana namn används redan? Vilka ord används ofta? Hur kan man differentiera sig? Namnet torde vara personligt, men inte för speciellt. Risken finns att för speciella namn fjärmar klienten. Sträva till att undvika för korta namn (t.ex. bokstavskombinationer), för långa namn utan sans, samt sådana namn som är svåra att uttala eller böja. På det första företagsbesöket måste man tämligen ofta berätta om namnets bakgrund. Det är bra att memorera en kort och koncis historia om namnet; ditt företag glöms inte om namnet fastnar i åhörarnas minnen.

Internet är livsviktig för flere företag, därför lönar det sig att granska även domänernas ledighet för de olika namnförslagen. .fi-domänen administreras av Kommunikationsverket: www.ficora.fi . Internationella .com .net osv. domäner kan man boka via diverse förmedlare.

I Finland reglerar patent- och registreringsverket företagens namn. Det lönar att bekanta sig med regleringarna ordentligt före företagets namn väljs. Företagsformen inverkar på namnregeleringarna; privata företagare har anda regler än aktiebolag.

- Maria Tarkkila

Läs mer sakartiklar på adressen: www.uranus.fi