Etusivu > Foretagens Abc > Jag Foretagare > Naringsfrihet

Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Anmälningspliktig näringsverksamhet

Anmälningsplikt om inledandet av näringsverksamhet föreligger för följande yrkesutövare:

  • fastighetsförmedlare och bostadsförmedlare registreras i länsstyrelsen.
  • psykologer, läkare, tandläkare, sjukskötare, talterapeuter och övriga yrkespersoner inom hälsovården samt konditionsskötare, massör, fysioterapeut, medikalgymnast, serviceproducenter av vård av barn och unga, daghem, handikappade, åldringar eller rusmedelsmissbrukare eller annan motsvarande skall anmäla om sin verksamhet till Hälsovårdens rättskyddscentral , som upprätthåller centralregistret för yrkespersoner inom hälsovården.

De skall dessutom anmäla sin verksamhet till kommunens social- och hälsovårdsnämnd eller kommunens hälsovårdsmyndigheter, hälsoinspektören.

Anmälningsplikt till hälsoinspektören föreligger också för inledandet av följande service eller funktioner:

  • skola, daghem, barnhem eller åldringshem, barberare, frisör eller skönhetssalong, konditionssal, begravningsplats, arbetsutrymme i bostadshus, offentlig lägenhet för nöje-, mötes eller inkvarteringsverksamhet, butik, kiosk, restaurang och matsal, bastu, simhall eller simstrand eller försäljning av livsmedel från ett rörligt försäljningsställe.

Rättskyddscentralen för hälsovård TEO  övervakar bl.a. dessa yrkesutövares verksamhet.

Restauranger och övernattnings- och restaurationsföretag skall också anmäla om sin verksamhet till chefen för polisdistriktet.

Företag som idkar uthyrning av arbetskraft skall meddela därom till arbetsskyddsdistriktet 

Patent, idéer, affärsmärken och modeller lönar det sig att skydda genom registrering hos Patent- och registerstyrelsen.