Etusivu > Foretagens Abc > Jag Foretagare

Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Registreringsanmälningar

 

Nya företagare måste enligt huvudregeln anmäla sig till handelsregistret. Dessutom skall man anmäla sig till förskottsuppbördsregistret om man idkar näringsverksamhet, jordbruk eller annan verksamhet med intjäningsändamål, en som idkar näringsverksamhet i moms-registret och en som regelbundet betalar ut löner till arbetsgivarregistret. Man anmäler sig till alla de ovannämnda registren med en blankett enligt Företags- och organisationsdatasystemets blanketter.

När det sker förändringar i verksamheten, och det är skäl att ändra på registeranteckningarna, görs även dessa med samma blanketter.

Bekanta dig med vad som krävs av registreringsanmälningar för nya företagare:

Handelsregistrets etableringsanmälan

Nya företag måste i regel anmäla sig till handelsregistret.

Registrering som moms-skatteskyldig

Moms betalas för affärsverksamhet som innebär försäljning av varor och tjänster samt import. Läs mer om skatteskyldigheten.

Förskottsuppbördsregistret

En som idkar näringsverksamhet, jordbruk eller annan verksamhet med intjäningssyfte registreras i förskottsuppbördsregistret.

Registrering som arbetsgivare

Före man inleder regelbunden löneutbetalning skall företaget göra en anmälan därom.