Etusivu > Foretagens Abc > Jag Foretagare > Registreringsanmalningar

Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Förskottsuppbördsregistret

En som idkar näringsverksamhet, jordbruk eller annan verksamhet med intjäningssyfte registreras i förskottsuppbördsregistret. Anmälan sker med en etableringsanmälningsblankett.

Enligt lagen om förskottsuppbörd skall man uppbära förskottsuppbärning av betalning till företag som utför arbete, service eller tjänst, om inte det företaget finns i förskottsuppbördsregistret. Uppdragsgivaren, som betalar för köp av tjänster eller betalar bruksavgift kan kolla från företags- och organisationsdatasystemet.

Om företaget finns i förskottsuppbördsregistret. Om företaget är registrerat kan man betala utan att erlägga förskottsuppbörd eller socialskyddsavgift. Skyldigheten att granska registreringen gäller inte köp av varor, uthyrning el. dyl. Räkningar som hänför till sådant kan man alltjämt betala utan granskningsskyldighet.

Om företaget underlåter väsentligt sin anmälnings- och bokföringsplikt eller skattebetalning, kan företaget tas bort från förskottsuppbördsregistret. Från alla betalningar till ett företag som borttagits från registret skall man uppbära förskott. Företaget kan registreras på nytt först efter att underlåtenheterna är korrigerade.

Läs mer på skatteförvaltningens hemsidor.