Etusivu > Foretagens Abc > Jag Foretagare > Registreringsanmalningar

Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Handelsregistrets etableringsanmälan

Nya företagare måste enligt huvudregeln anmäla sig till handelsregistret .

Följande företag är alltid skyldiga att göra en etableringsanmälan i handelsregistret:

 • enskild näringsidkare , 
  • som idkar tillståndspliktig näring (i lagen angående rättighet att idka näring § 3 nämns dessa näringar) eller
  • som för näringsverksamhet har ett fast driftställe eller ett skilt affärsområde i den egna bostaden eller
  • som har i anställning annan än den egna maken eller företagarens minderåriga barn eller barn eller barnbarn som av annat skäl är underställd förmynderskap.
  • En som idkar jorbruk eller fiske är dock inte anmälningsskyldig .
 • öppet bolag eller kommanditbolag
 • aktiebolag
 • andelslag
 • ömsesidigt försäkringsbolag
 • sparbank
 • hypotekförening
 • försäkringsförening
 • statligt affärsverk
 • bostadsrättsförening
 • ideell förening eller stiftelse, som för näringsverksamhet har ett fast driftställe eller minst en anställd
 • utländsk näringsidkare, som grundar sidorörelse i Finland
 • europeisk ekonomisk intressesamfund eller annat intressesamfund som registrerats annanstans och som grunar et driftställe i Finland.

Etableringsanmälan kan också göras av sådant företag som inte är skyldig till det. Exempelvis en företagsinteckning som används som säkerhet för kredit kan endast fastställas i egendom av ett registrerat företag.

Registrering är det effektivaste sättet att skydda företagets firma.

Etableringsanmälan görs innan verksamheten inleds.

Uppgörande av etableringsanmälan

Registeranmälningar skall göras med blanketter som myndigheterna fastställt. Med samma blanketter kan företaget också anmäla sig till skatteförvaltningens momsregister, förskottsuppbördsregister, arbetsgivarregister och/eller försäkringsskyldig.

>> Mer information om moms-skatteskyldighet finner du på skatteförvaltningens hemsidor.

Blanketter för etableringsanmälan får du från:


Företags- och organisationsnummer

Företaget som grundas får ett företags- och organisationsnummer (FO-nummer) genast när etableringsanmälan har inskrivits i företags- och organisationsdatasystemet. FO-numret ges av Patent- och registerstyrelsen, TE-centralen eller magistraten.

Koden syns i företags- och organisationsdatasystemet (sökord den anmälda firman) eller så kan man fråga efter den från handelsregistrets rådgivning per e-post neuvonta@prh.fi eller per telefon tel. 09-6939 5900 ca två dygn efter att man lämnat in eller skickat in anmälan.

FO-numret ersätter de tidigare handelsregistersiffrorna och ly-koden.

Registerutdrag

Till företaget eller kontaktpersonen skickas på registreringsdagen ett registerutdrag som innehåller alla uppgifter om företaget. Om förändringen har gällt bolagsordningen, stadgarna eller bolagsavtalet skickas dessa som bilaga.

Tilläggsinformation:
www.prh.fi/sv/kaupparekisteri.html 
www.ytj.fi/svenska/