Etusivu > Foretagens Abc > Jag Foretagare > Registreringsanmalningar

Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Registrering som arbetsgivare

 

Före man inleder regelbunden löneutbetalning skall företaget göra en anmälan därom. Anmälan kan göras med företags- och organisationsdatasystemets blanketter. När arbetsgivaren är registrerad i arbetsgivarregistret skickar skatteförvaltningen en anmälan om registrering samt förhandsifyllda övervakningsanmälningar.

En registrerad arbetsgivare erlägger förskottsinnehållningen och socialskyddsavgifterna med förhandsifyllda betalningsblanketter senast den 10. dagen i den månad som efterföljer lönebetalningsmånaden. Betalda löner meddelas med en övervakningsanmälan, som skickas till skattemyndigheten senast den 15. dagen i den efterföljande månaden.

I registret intas inte en arbetsgivare som betalar löner enbart sporadiskt. Då erlägger arbetsgivaren förskottsinnehållningen och socialskyddsavgifterna med en blankett för självständigt erläggande av skatter som fås från poster, skattebyråer och på skatteförvaltningens hemsidor.

Tilläggsinformation:

Företags- och organisationsdatasystemet 
Skatteförvaltningen