Etusivu > Foretagens Abc > Jag Foretagare > Registreringsanmalningar

Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Registrering som momsskatteskyldig

Anmälan om inledandet av verksamhet som momsskatteskyldig skall göras innan verksamheten påbörjas. Med etableringsanmälan införs man i registret över momsskatteskyldiga.

Moms betalas för all försäljning av varor och tjänster samt import som sköts som affärsverksamhet. Skatteskyldigheten är bred, dvs. all försäljning av varor och tjänster är momsbelagt, om det inte särskilt har stadgats om undantag i momsskattelagen.

Från försäljning till EU-länder betalar man inte moms. Gemenskapsuppköp till Finland, dvs. köpinom EU till Finland anmäls i finsk momsbeskattning. Export av varor och tjänster utanför EU är skattefritt. Ett företag vars omsättning är under 8 500 euro behöver inte anmäla sig i registret, men kan göra det om företaget så vill.

Momsfri verksamhet är bl.a.

  • hälso- och sjukvård
  • socialvård
  • yrkesutbildning
  • finansierings- och försäkringstjänster
  • offentligt framträdande


En skattskyldig, vars omsättning under bokslutsåret är under 22 500 euro kan få göra ett avdrag. Om omsättningen är högst 8 500 euro kan den skattskyldige få avdrag till hela momsbeloppet. Om omsättningen ligger däremellan, kan man få ett partiellt avdrag.

Momsskatteskyldiga skall göra anmärkningar enligt momsskattelagens § 209. Du kan läsa mer om detta på skatteförvaltningens hemsidor