Etusivu > Foretagens Abc > Skatt Och Finans > Kredituppgifter

Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Kreditlag

Företaget, dess företrädare och ansvarsperson har rätt att få veta vilka uppgifter om företaget och

dess ansvarspersoner som registrerats och varifrån dessa uppgifter härrör. Felaktiga, bristfälliga,
föråldrade uppgifter skall på begäran korrigeras.
 
I dessa fall skall på den registrerades anhållan korrigeringarna meddelas den instans, som gett de felaktiga uppgifterna.
 
I kreditlagen definieras kreditupplysningsregistrets innehåll och tiden för upprätthållandet av uppgifterna.

Gradering I kreditlagen sker beroende på om fordran har betalats och om nya betalningsstörningar registrerats. I registret kan antecknas uppgifter om bakgrundsfaktorerna till betalningsstörningen, som t ex att den fogats till borgensansvaret.
De ändamål för vilka personkredituppgifter från kreditupplysningen får användas, definieras mera exakt.
 
Företagskredituppgifternas förvaringstider  förkortas angående vissa delar från de nuvarande. I registret över kredituppgifter kan t ex antecknas uppgifter om betalningsstörningar, samt uppgifter om företagets
betalningssätt. Registerföraren får sammanföra företagets ansvarspersoners personliga kredituppgifter till företagens kreditupplysningsregister. Registerföraren får även anteckna från myndigheternas offentliga register avvikande uppgifter, i de fall detta register inte ger en riktig bild av den person I företaget, som utövar den faktiska makten.
 
Företagets ansvarspersons kredituppgifters användning kommer att begränsas från nuvarande.
Företagets ansvarspersons kredituppgifter får användas vid värderingen av kreditvärdigheten då det gäller företag i etableringsskedet, då beslutsfattandet har överförts eller majoriteten av ansvarspersonerna utbytts. Vid värderingen av kreditvärdigheten får även användas kredituppgifter, som berör ansvarsperson i öppet bolag, kommanditbolag och sådant aktiebolag, som inte är skyldigt att välja revisor.
 
Registerupprätthållaren har större skyldighet att informera
 
En fysisk person om vilken en första anteckning görs i ett kreditupplysningsregister ska informeras om detta och om registrerades rätt att yrka rättelse samt om vilken betydelse betalningen av en fordran har för anteckningarna i kreditupplysningsregistret.
 
Nytt är också det att företaget, dess representant och företagets ansvarsperson har rätt till tillgång av vilka uppgifter registrerats angående företaget och dess ansvarsperson samt varifrån uppgifterna härstammar.
 
Felaktiga, bristfälliga, gamla eller annars vilseledande uppgifter skall vid begäran korrigeras.
I dessa fall skall också på begäran av den registrerade, korrigeringarna meddelas till alla dem som har tillförts felaktig uppgifter.