Etusivu > Foretagens Abc > Skatt Och Finans

Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Pengar

 

Kredituppgifter

Genom att utreda kundens eller samarbetspartnerns kredituppgifter kan du minska på riskerna i företagsverksamheten.

 

Betalningar och betalande

Information om bankernas serviceavgifter och styrräntor samt förseningsräntor. 

 

SEPA-eurobetalningsområde

SEPA, som träder i kraft 1.1.2011 berör alla finländare och finländska företag, och gäller betalningar av alla slag, det må nu sedan vara storföretag, sme-företag, näringsidkare eller privatpersoner. Inom SEPA-området kan banker och kunder använda samma system för att sköta betalningar i euro inom landet eller till ett annat land inom området.

 

Falska fakturor

Hur känner du igen en vilseledande marknadsföring och hur skall du agera?

 

Finansieringsmöjligheterna för utvecklingen av företagsverksamheten

Bekanta dig med olika möjligheter till finansiering

 

Ekonomiska konjunkturerna

Inledning I detta paket finns information, som är nödvändig med tanke på en snabb försämring av den ekonomiska situationen.